Gemeente Coevorden - Doorzoekingen in onderzoek naar composteerinrichting

8 juni 2016 15:43
Bron: Politie.nl

Het Team Milieu van de politie Eenheid Noord-Nederland heeft op woensdag 11 mei, onder leiding van het Functioneel Parket, twee bedrijven en woonhuizen doorzocht in de gemeente Coevorden. Naar aanleiding van dit onderzoek is er op 7 juni een 53-jarige inwoner uit de gemeente Coevorden aangehouden.

Onderzoek

Het bedrijf wordt ervan verdacht een composteerinrichting in werking te hebben die niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Zo voldoen de milieubeschermende voorzieningen vermoedelijk niet aan de voorwaarden. Er zouden geen of onvoldoende bodem beschermende voorzieningen zijn, waardoor de bodem kan worden verontreinigd. Het (vervuilde) water dat na infiltratie in de bodem terecht komt wordt weliswaar opgevangen, maar het zou zonder reiniging geloosd worden in een oppervlaktewater.

Daarnaast zou het groenafval dat bij de bedrijven gebracht wordt, niet op de voorgeschreven wijze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Door het niet melden van ontvangen groenafval worden afvalstromen aan het zicht van de overheid onttrokken, met alle risico’s van dien. Er is geen controle op aanwezigheid niet toegestane stoffen. Bepaalde afvalresten (zoals bijvoorbeeld dierlijke afvalresten) mogen niet in de inrichting, vanwege gevaren voor de volksgezondheid.

Bij de doorzoeking zijn gegevensdragers, computers en administratie in beslag genomen. Op de locatie van de composteerinrichting is een mobiel kantoortje doorzocht en is het terrein nader onderzocht door deskundigen.

Aanhouding

Naar aanleiding van het onderzoek is op dinsdag 7 juni de 53-jarige verdachte aangehouden. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

Drenthe Coevorden

  • e222700eccb17d04d476bc163a94b932