Emmen - Vuurwerkteam pakt vuurwerkbezit en vuurwerkoverlast in zuidoost Drenthe aan

19 november 2013 08:36
Bron: Politie.nl

In Zuidoost Drenthe is tot na de jaarwisseling een speciaal vuurwerkteam actief. Het team bestaat uit acht politiemensen en bestrijdt vuurwerkoverlast en het bezitten en invoeren van vuurwerk en vuurwerkpistolen en het handelen daarin.

In de maanden november en december stapelen zich bij de politie
meldingen over overlast door legaal en illegaal vuurwerk in rap tempo op. Dit
krijgt elk jaar een hoogtepunt in de laatste weken voor- en tijdens de officiƫle
verkoopdagen van vuurwerk.

Wijkgerichte aanpak

Om dit effectief te bestrijden is er in het basisteam politie Zuid-Oost
Drenthe al enkele jaren een vuurwerkteam actief. Met een wijk en buurtgerichte
aanpak wordt vuurwerkoverlast bestreden. Onderdeel van deze aanpak is dat er zo
snel mogelijk gereageerd wordt op meldingen van burgers. Daarbij kan het gaan
over overlast maar ook over mogelijke verkooppunten van vuurwerk. Er wordt veel
samengewerkt met wijkagenten.

Gevaarlijk spul

Het team besteedt veel aandacht aan illegaal zwaar vuurwerk en zelfgemaakt
vuurwerk. Er komt steeds zwaarder vuurwerk op de markt met alle gevaren van
dien. Ook het zelf maken van explosieven neemt de laatste jaren toe met soms
ernstige gevolgen.

Grenscontroles

Met mobiele grenscontroles wordt de in- en doorvoer van (illegaal) vuurwerk
uit ondermeer Duitsland in de gaten gehouden. Daarbij wordt nauw samengewerkt
met de Duitse politie en de Koninklijke Marechaussee. Ook volgt het team de
vuurwerkhandel via internet en treedt daar waar mogelijk tegen op.

Succesvolle aanpak

De kracht van het team zit vooral in de korte lijnen met burgers, het snel
reageren op meldingen en een goede terugkoppeling. Elke melding over vuurwerk
wordt opgepakt. Tegen overtreders wordt direct opgetreden. Als er aanwijzingen
zijn die duiden op verkoop dan volgt meestal een huiszoeking op verdachte
adressen. De inzet van het vuurwerkteam is al jaren succesvol. De resultaten
zijn zeer positief. Zo zijn er de afgelopen jaren naast aanzienlijke
hoeveelheden vuurwerk ook tientallen vuurwerkpistolen in beslag genomen.

Het team werkt samen met politie IJsselland, het KLPD, de
Koninklijke Marechaussee en de Duitse politie.

Wacht niet met melden

Mensen die overlast hebben van vuurwerk kunnen dat melden bij 0900-8844. Dit
nummer kan men ook bellen als men vermoedt dat er iemand in de buurt vuurwerk
bezit, verhandelt of maakt. Een hoeveelheid vuurwerk of spullen om vuurwerk mee
te maken in een woning, kan voor de hele buurt gevaar opleveren. Deze zaken
kunnen ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 worden doorgegeven.

Drenthe Emmen

  • a369c3c8bfa1f9e93d3a9176612bf9ef