Vraag & Antwoord Gratis Alerts

U kunt zich 'abonneren' op een of meerdere plaatsen. Zodra er in een van die plaatsen een noemenswaardig incident is, dan stuurt Alarmeringen.nl een zogenoemd push bericht naar uw browser. Dit bericht ontvangt u alleen als u op dat moment online bent of binnen 30 minuten uw browser opent.
U kunt zich 'abonneren' op een of meerdere plaatsen. Dit abonneren kan eenvoudig door op een plaatspagina of artikel uit die plaats op het alarmbelletje te klikken.
Afmelden kan eenvoudig door op de bewuste plaatspagina of artikel uit die plaats op het alarmbelletje met het streepje erdoor te klikken. Afmelden doet u per plaats.