Drachten - Politie boekt mooie resultaten tijdens actiedag

22 mei 2015 13:35
Bron: Politie.nl

Het politieteam Oost Fryslan (Smallingerland en Opsterland) heeft donderdagmiddag- en avond meerdere acties in het kader van een zogenoemde ‘Blauwe dag’ gehouden.

De acties en controles werden verricht door 80 agenten van het
basisteam. De politie van Oost Fryslan is te spreken over de resultaten.
Drugsactie Drachten
Op grond van meerdere meldingen van dealactiviteiten vanuit een
woning aan de aan de Wildzang werd donderdagavond een actie gehouden. Na de
controle van vier mogelijke drugsgebruikers troffen agenten een 30-jarige man
zonder vaste woonplaats aan in het pand. De man bleek in het bezit te zijn van
vermoedelijk een klein bolletje en een grotere bol cocaine. De verdachte werd in
een cel ingesloten. Hij wordt vandaag nader gehoord. De drugs zijn in beslag
genomen.
Boetes innen
Meerdere agenten bezochten diverse adressen waar mensen wonen
tegen wie een arrestatiebevel of een beschikking van het CJIB openstond. Er
werden 14 boetes geïnd voor een totaalbedrag van bijna 10.000 euro. Met 8
personen maakten de agenten afspraken voor de betaling van de boete op korte
termijn. Eén auto werd buiten gebruik gesteld.
Verkeerscontrole
Op de carpoolplaats aan de Noorderhogeweg hielden agenten met
specialisten verkeer een algemene verkeerscontrole. Hierbij werd gebruik gemaakt
van politiemotoren, een onopvallende videoauto en opvallende politievoertuigen.
Naast de controle op verkeersovertredingen werd er ook gelet op het geluid van
uitlaten. De controle leidde tot een totaal van 82 bekeuringen. Zo werden
bekeuringen uitgedeeld voor snelheid (11x), niet dragen gordel (7x), niet tonen
identificatiebewijs (8x), rijden met gladde banden (7x), het rijden met
losliggende lading in aanhangwagen (3x) en 1x voor het maken van een wheelie.
Verder werd in 1 geval kentekenbewijs van een aanhanger ingevorderd, omdat deze
niet RDW gekeurd was. Ten slotte werd 11 keer het kentekenbewijs van snor- en
bromfietsen ingenomen, omdat de uitlaat te veel geluid maakte.
Milieucontrole
Samen met Staatsbosbeheer, FUMO en sportvisserij Fryslan vond
ook een milieucontrole plaats in de bosgebieden bij Beetsterzwaag en Bakkeveen.
Ook werd met een politieboot gecontroleerd op de Vaart in Lippenhuizen, Hemrik
en Gorredijk. Zo werden 14 vissers gecontroleerd en werd 1 fuik aangetroffen. In
één geval werd een bekeuring uitgedeeld, omdat met een motorvoertuig in een
natuurgebied werd gereden.
Watercontrole
Ten slotte vonden controles op het water plaats om de
leefbaarheid en veiligheid op het water te bevorderen. Onder meer werd
gecontroleerd op de wateren: de haven van Drachten, de Leien, Burgumermar, de
Alde Feanen, Heademsleat, Pikmar en Wide Ie bij Grou. In vijf gevallen werd een
motorboot gecontroleerd. Dit leidde behalve waarschuwingen niet tot bekeuringen.
Het bleek buitengewoon rustig op het water.

Friesland Drachten

  • 6e9c129adba017886788432c6b407a7f