Harlingen - Politie bekeurt tijdens kerstmarkt

15 december 2013 10:36
Bron: Politie.nl

De politie moest zaterdagavond in verband met de kerstmarkt op de Zoutsloot in Harlingen 57 parkeerbekeuringen uitdelen. De politie parkeerde vooral bij excessen en hinderlijk parkeren. Hierdoor konden hulpdiensten soms moeilijk bij de kerstmarkt komen .

Op grond van ervaringen van voorgaande jaren en de toenemende
belangstelling voor deze kerstmarkt moest de politie strengere maatregelen
treffen. De belangstelling voor de kerstmark was groot. Ongeveer een half uur
was de Zoutsloot volledig vol gelopen met bezoekers en kon de mensenmenigte zich
slechts langzaam voortbewegen. De politie stelde vast dat ook zaterdagavond
sprake was van parkeeroverlast- en/of excessen. Zo was ook de wegsleepregeling
van kracht en werd streng opgetreden tegen parkeeroverlast. De politie bekeurde
vooral voor het parkeren op het trottoir of het hinderlijk parkeren. Bij het
verbaliseren werd voornamelijk gekeken of de hulpdiensten het gebied van de
kerstmarkt goed kon bereiken. In één geval werd een auto weggesleept.

Friesland Harlingen

  • 92ea1091d4331c3571c870a11654a02d