Joure - Milieu- en Transportcontrole bij Joure

9 oktober 2015 15:19
Bron: Politie.nl

Donderdag werd een gezamenlijke Milieu- en Transportcontrole gehouden op het terrein van Rijkswaterstaat in Joure. Hieraan werkten de onder andere politie, douane, NVWA en de RDW mee.

Vanaf de A7 en de A6 werden vrachtwagens naar de controleplaats
begeleid. Niet alleen de bestuurders kregen een controle maar ook werd de
vrachtauto technisch gecontroleerd en ladingsdocumenten gecheckt. In het totaal
werden 34 voertuigen gecontroleerd. Daarvan waren er zestien in overtreding. Dit
ging om onder andere de rust- en rijtijden, overbelading, het op onjuiste wijze
vervoeren van gevaarlijke stoffen en te brede en/of te lange combinaties.

Friesland Joure

  • 9d4e88b0b27f953b28846dd4a1736045