HEIT versterkt kansen voor eerlijke ondernemers in Regio Den Haag

Foto: politie.nl

4 juni 2019 08:15
Bron: Politie.nl

De beide ‘werknemers’ van het Haagse garagebedrijf reageren gelaten. Nee, ze krijgen niet betaald en lepelen het verhaal op dat ze van spaargeld leven of geld van hun ouders krijgen. ‘Een van hen zei dat hij gisteren op proef is begonnen.’ Een doorzichtige smoes die de mensen van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) vaker horen op een controledag.

Op een woensdag eind mei staan er vier te controleren garages op het programma. Twee in Den Haag, waar het HEIT inmiddels een bekend fenomeen is, en een in Alphen en Gouda waar het team nog een redelijk nieuwe verschijning is. ‘Het HEIT pakt malafide ondernemers aan zodat bonafide ondernemers weer een kans krijgen om met branchegenoten te concurreren’, legt coördinator Pols van het HEIT uit. In het HEIT, dat vanuit de gemeente Den Haag in de stad en de regio opereert, werken gemeente, politie, Belastingdienst, Douane, UWV en de Inspectiedienst SZW samen. Bij deze controle sloten ook de Omgevingsdienst Midden-Holland en de RDW aan.

Doorgelicht

Zodra het HEIT een garagebedrijf binnenstapt, zet iedere partner zich aan zijn eigen taak, als onderdeel van een gesmeerde machine. De gemeente controleert personeel om te zien of er sprake is van uitkerings- of bijstandsfraude, en kijkt of er geen illegale verbouwingen of illegale bewoning zijn. De politie onderzoekt of er voertuigen zijn gestolen of omgekat. Een omgekatte auto is gemaakt uit twee of meerdere auto’s die vaak gestolen zijn of schade hebben. De RDW gaat na of de voorraad auto’s klopt en of het bedrijf juist omgaat met de groene handelaarskentekens. De Belastingdienst neemt de boekhouding onder de loep, de Omgevingsdienst checkt of het bedrijf zich aan de milieueisen houdt. Binnen een goed uur is een bedrijf van onder tot boven ‘doorgelicht’.

Illegaal wonen boven de garage

Bij een eerdere controle constateerde het HEIT dat een kamer boven de Haagse garage illegaal als woonruimte werd gebruikt. Hier sliep een dakloze die voor het bedrijf kluste terwijl hij een uitkering had. De gemeente zette de uitkering stop en eiste dat er een eind kwam aan de illegale bewoning. Leek men zich hier bij een tussentijdse controle aan te houden, nu zegt de eigenaar de sleutel van de bovenruimte kwijt te zijn. Het HEIT en zijn partners denken er het hunne van. ‘Wij zien dat als niet willen meewerken en kunnen daarvoor een dwangsom opleggen.’ Even later kan de de ruimte toch bekeken worden en blijkt deze nog steeds bewoond te worden. De politie maakt hiervan melding bij de gemeente. De politie ontdekt verder dat twee auto’s in het bedrijf nog een eerste kentekenplaat dragen terwijl de RDW in zijn systeem ziet dat hier al duplicaten voor zijn uitgegeven. De originelen moeten worden vernietigd.

Onveilige bouwpakketten

Een tot de bodemplaat gestripte auto trekt de aandacht van de HEIT-controleurs. ‘Dit zien we steeds vaker, zegt politieman Marcel. ‘Voornamelijk buitenlandse auto’s die als wrak worden opgekocht. Daar lassen ze dan onderdelen van andere auto’s aan vast - vaak gestolen onderdelen of delen van andere schadeauto’ - tot er weer één hele auto staat. Het zijn eigenlijk een soort bouwpakketten die veel aan veiligheid te wensen overlaten. Ik vrees dat er bij een botsproef weinig van overblijft maar ze weten het zo te regelen dat hij toch door de keuring van de RDW komt. Mensen die zo’n auto kopen merken al snel dat deze allerlei gebreken heeft. Je kunt voorkomen dat je zo’n kat in de zak koopt door altijd informatie over het schadeverleden van de auto op te vragen. Garagehouders zijn verplicht je dit te geven. En vaak is de veel te lage autoprijs al een indicatie dat er iets niet deugt.’

Gezonde branche

‘Met deze bestuursrechtelijke controles kunnen we dwangsommen opleggen als er zaken niet in de haak zijn, vertelt Pols. ‘Zo dwingen we ondernemers om hun zaken op orde te brengen zodat de branche weer gezond wordt en je als bonafide ondernemer weer een kans krijgt om te concurreren binnen je branche. Garagehouders die 17-jarige jongens uit Bulgarije en Georgië voor een habbekrats voor zich laten werken, geen contracten afsluiten voor de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen en een garagevloer hebben die zo lek is als een mandje. Zo houden ze hun kosten extreem laag waardoor de gemiddelde eerlijke garage-eigenaar geen schijn van kans ziet hiermee te concurreren. Het verziekt de branche.’

Het HEIT werkt signaalgericht en voert geen preventiecontroles uit. De signalen kunnen overal vandaan komen. Bijvoorbeeld van een gemeente of het lokale politieteam, of van een anonieme melding via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem), de inspectie SZW, omwonenden of andere ondernemers. Pols: ‘En als er iets niet in orde is, komen we terug voor een hercontrole. Zo doen we alles om te helpen die branche weer gezond te maken en te houden.’

Iets te melden?

Heb je een melding voor het HEIT? Geef deze dan door via 14 070 of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Het HEIT bestrijdt economische ondermijning in de stad Den Haag en de regio. Lees meer over het HEIT op de site van de gemeente Den Haag.