Apeldoorn - Teamchef Apeldoorn neemt afscheid

25 juli 2018 06:00
Bron: Politie.nl

Herman van Haarlem neemt in augustus afscheid van zijn functie als teamchef van het politieteam Apeldoorn. Herman blijft binnen de politie werkzaam als projectleider sociaal domein voor het werkveld personen met verward gedrag. Zijn taken worden overgenomen door de teamchefs Henk Lindt en Jan Willem Bruins.

Per 1 september gaat Herman bij de politie Oost-Nederland aan de slag als projectleider binnen het sociaal domein. Hij gaat zich bezig houden met de triage en vervoer van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben begaan. Op 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten beschikken over een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Herman gaat hier binnen de eenheid Oost-Nederland een aanjagersfunctie in vervullen.

Sluitende aanpak personen met verward gedrag
Doel van de sluitende aanpak is aandacht te hebben voor alle facetten van de zorg en ondersteuning die nodig zijn voor mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Resultaat hiervan moet het tijdig bieden van passende hulp en overlastbeperking zijn. Eén van de bouwstenen voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag is de beschikbaarheid van passend vervoer. Vervoer van mensen met verward gedrag wordt nu nog vaak uitgevoerd door de politie. Wanneer de persoon in kwestie geen risico vormt voor de openbare orde en alleen zorg nodig heeft, kan vervoer door de politie onnodig traumatiserend en stigmatiserend zijn. De politie heeft in 2016 bekend gemaakt het vervoer van mensen die verward gedrag vertonen, maar niet verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit, gefaseerd in 2018 over te dragen. Onlosmakelijk hiermee verbonden is de triage en de beschikbaarheid van een geschikte beoordelingsruimte. 

Vertrek als teamchef
Sinds september 2014 was Herman teamchef van het basisteam Apeldoorn en gaf samen met drie andere teamchefs leiding aan 214 politiemensen. Herman was als lid van de Apeldoornse driehoek onder meer betrokken bij de implementatie van het integrale veiligheidsplan van de gemeente Apeldoorn. Ook heeft hij een grote rol gespeeld bij de samenvoeging van de voormalige Apeldoornse politieteams. In de rol van Hoofd Openbare Orde en Handhaving was Herman mede verantwoordelijk voor alle politiemaatregelen rondom de Giro en Serious Request die in Apeldoorn zijn gehouden.

Henk Lindt en Jan Willem Bruins nemen de portefeuilles van Herman over. Beide zijn al werkzaam als teamchef binnen het politieteam Apeldoorn.

Gelderland Apeldoorn

  • e276e210cbcc24507d3c3ef7c4e765fb