Apeldoorn - Zonder heler geen steler

22 september 2015 11:15
Bron: Politie.nl

Eind juli werd een smartphone gestolen uit een niet afgesloten kluisje in een sportschool in Apeldoorn. Half september controleerde de politie het register van een opkoper in Apeldoorn en ontdekte dat de telefoon daar te koop was aangeboden. Dankzij de goede registratie van de opkoper kon degene die de telefoon aanbood, een 22-jarige man uit Apeldoorn, voor heling worden aangehouden. De telefoon bleek helaas al te zijn doorverkocht.

De politie hecht veel waarde aan het tegengaan van heling. Heling houdt
immers een heel aantal vermogensdelicten in stand zoals woninginbraken,
overvallen, straatroof en fietsdiefstallen. Zonder helers geen stelers, of in
ieder geval minder.

Opkopers van tweedehands goederen hebben de plicht een inkoopregister bij te
houden. De politie voert regelmatig controles uit bij opkopers. Op steeds meer
plaatsen in de eenheid Oost-Nederland wordt al gewerkt met het Digitale Opkopers
Register (DOR) welke direct in verbinding staat met (politie)registers van
gestolen goederen. Dit vereenvoudigd de controle aanzienlijk. Op deze manier
wordt één van de belangrijkste afzetkanalen voor gestolen goederen (naast het
internet) gefrustreerd.

Stop heling

U kunt zelf ook heling tegengaan. De website stopheling.nl geeft op basis van
het ingevoerde serienummer aan of een tweedehands goed als gestolen gesignaleerd
staat bij de politie. Met de gelijknamige app kunt u deze serienummers,
streepjescodes en kentekenplaten ook scannen, voordat u tot aanschaf besluit van
het tweedehands goed. Bij een ‘hit’ kunt u meteen via stopheling.nl een melding
doen aan de politie. Zo kunt u voorkomen dat u zich schuldig maakt aan heling!
Met dezelfde app kunt u de serienummers van uw eigendommen ook goed vastleggen
en in een mail bewaren, u kunt zelfs een foto toevoegen.

2015371175