IJsselmeer - Negen bekeuringen bij natuurcontrole IJsselmeer

2 augustus 2014 11:17
Bron: Politie.nl

De politie heeft vrijdag samen met It Fryske Gea een natuurhandhavingscontrole uitgevoerd langs de Friese IJsselmeerkust. Daarbij zijn negen overtredingen geconstateerd.

In zes gevallen ging het om schippers die binnen het Natura 2000
gebied voeren. De overige overtredingen waren voor het niet gebruik maken van
het dodemanskoord en tweemaal voor het alleen in de boot zitten met een
waterskiƫr/rubberband achter de boot.
Natura 2000 gebieden
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De
natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura
2000-gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die
nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. In deze gebieden mag
niet gevaren worden. Bron:
www.natura2000.nl.

Gelderland Gelderland Midden Dieren

  • c4423c59af0030d2634373fdde8c37ae