Workum e.o. - Controle Friese IJsselmeerkust

7 augustus 2015 15:28
Bron: Politie.nl

De politie heeft donderdag samen met It Fryske Gea in het kader van het project natuurhandhaving Friese IJsselmeerkust een controle op het water gehouden. De controle is uitgevoerd langs de Natura 2000 gebieden van de Friese IJsselmeerkust.

Eén schipper lag voor anker binnen een Natura 2000 gebied. Twee schippers
vaarden binnen een Natura 2000 gebied, waarvan één geen kennis bleek te hebben
van de betekenis van de boeien en borden. Ook een supper (peddelaar op
surfplank) bevond zich binnen een Natura 2000 gebied.

Ook werd op een strand van de Makkumernoordwaard binnen een Natura 2000 een
stel aangetroffen. Allen hebben een bekeuring gekregen.

Daarnaast is een groep jetskiërs gewaarschuwd voor snelvaren binnen 250 meter
voor de kust. Dit naar aanleiding van klachten. Na een uitleg hield de groep
zich aan de regels. Kijk voor de precieze regels over snelvaren op
http://www.fryslan.frl/snelvaren.

Natura 2000 gebieden
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De natuur beleven, gebruiken
en beschermen, daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Planten, vogels en
andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en
leefgebieden in stand te houden. Bron:
http://www.natura2000.nl.

Gelderland Gelderland Midden Dieren

  • 5e2eee001ae11c55c219ed9df30de87e