Doetinchem - DNA-verwantschapsonderzoek dode baby

3 oktober 2013 12:24
Bron: Politie.nl

Het NFI (Nederlands Forensisch Onderzoek) heeft onlangs een DNA-verwantschapsonderzoek ingesteld in het onderzoek naar de in 2006 in Doetinchem levenloos aangetroffen baby. Dit onderzoek heeft geen match opgeleverd. Omroep Gelderland besteedt op donderdagavond 3 oktober elk uur in het programma Dossier GLD aandacht aan dit onderzoek. Mensen die alsnog informatie hebben, kunnen bellen met de politie via 0900 – 8844.

Zeven jaar geleden werd door spelende kinderen in de dicht
gevroren Kapperskolk in de wijk de Hoop het levenloze lichaam van een baby
aangetroffen. De politie stelde een onderzoek in en daaruit bleek, dat het
jongetje een gewelddadige dood was gestorven. Er werd een TGO (Team
Grootschalige Opsporing) opgeroepen en de leden van het team hebben maandenlang
onderzoek verricht.. Ondanks al politie-inspanningen heeft het onderzoek nooit
geleid tot het vinden en aanhouden van degenen die verantwoordelijk waren voor
de gewelddadige dood van deze baby.

 
Begrafenis
De baby heeft destijds de naam Sem Vijverberg gekregen en is in
Doetinchem begraven. Hierbij waren de kinderen die het lichaampje hadden
gevonden, hun ouders, brandweerlieden, politiemensen buurtbewoners en
burgemeester Dijkstra aanwezig.
Eerste DNA-onderzoek
Tijdens het rechercheonderzoek hebben tientallen vrouwen op
vrijwillige basis meegewerkt aan een DNA-onderzoek. Hun naam kwam op enigerlei
wijze in het onderzoek naar voren; soms werd door tipgevers hun naam aan het
team gemeld. Dit onderzoek heeft destijds niet tot de identiteit van de moeder
geleid.
Huidige DNA-verwantschapsonderzoek
Nadat de wetgeving met betrekking tot het DNA
verwantschapsonderzoek op 1 april 2012 werd gewijzigd en verruimd is bij het
College van Procureurs-generaal een aanvraag gedaan voor een DNA
verwantschapsonderzoek. Na een positief advies van de Centrale
Toetsingscommissie werd toestem-ming gegeven voor een dergelijk familiair
onderzoek.
Familiair onderzoek
Hierbij is het DNA-spoor van de baby vergeleken met alle DNA
profielen in de landelijke DNA databank. Op die manier wordt volgens een
zogenaamd "familiair" onderzoek bekeken of er directe bloedverwanten te vinden
zijn. Dit onderzoek heeft niet tot enig resultaat geleid.
Dossier GLD
Het programma Dossier GLD van Omroep Gelderland besteedt op
donderdag 3 oktober aandacht aan dit onderzoek. Via uitzending gemist kunt de
uitzending terug zien.
Alsnog tips
De politie sluit niet uit, dat er na zoveel jaren alsnog iemand
is die informatie over dit onderzoek met de recherche wil delen. Men kan dit
rechtstreeks doen via 0900 – 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op
telefoonnummer 0800 – 7000.