Hulpdiensten in Wageningen zien explosieve stijging van het aantal autobranden

Foto: Inter Visual Studio (Archief)

4 januari 2021 06:00
Bron: 112 Wageningen

Elke dag vliegt er in Nederland wel ergens een auto in brand, en dit gebeurt ook steeds vaker. Gemiddeld gebeurde dit in 2020 zelfs ruim 15 keer per dag. Voor Wageningen staat de teller op 17.

Het aantal autobranden in Wageningen is in 2020 verhoudingsgewijs explosief gestegen. In totaal werden er vorig jaar dus 17 autobranden gemeld voor de Gelderse plaats. In 2019 was dat er 1, een stijging van 1600 procent, zo blijkt uit data van Alarmeringen.nl.

Provincie Gelderland, waar Wageningen onder valt, noteerde een stijging van 6,5 procent tot 654. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 614. Bij de provincies gaat Zuid-Holland aan kop met 1.201 autobranden, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland met respectievelijk 983 en 875 stuks.

Voor heel Nederland staat de teller voor 2020 op 5.583 voertuigbranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden. In 2019 kwam de teller niet verder dan 5.262 meldingen, een stijging van 6,1 procent. Voor de cijfers zijn branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Bekijk alle beschikbare data, inclusief de data per plaats, in het dossier Autobranden.