Putten-Ermelo - Politieactie tegen woninginbraken

8 oktober 2013 18:07
Bron: Politie.nl

De politie heeft maandag 7 oktober in Putten en Ermelo een actie tegen woninginbraken gehouden. Bij de actie werd samengewerkt met BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en wijkbewoners.

Maandagmiddag en –avond werden verschillende woningen in Ermelo
en Putten gecontroleerd op inbraakgevoeligheid. Bij woningen waar ramen en
deuren van woningen of schuurtjes niet waren afgesloten en de bewoners niet
thuis waren werden zogenaamde ‘witte voetjes’ achtergelaten. Deze ‘witte
voetjes’ zijn flyers met preventietips om de bewoners te attenderen op de
stappen die zij zelf kunnen zetten om de kans op woninginbraak te verkleinen.

Onafgesloten woningen en auto's
Tijdens de controle werden regelmatig woningen aangetroffen waar
bijvoorbeeld de schuttingdeur van de tuin onafgesloten was, schuurdeuren niet op
slot zaten en fietsen onafgesloten op de oprit of in de straat geparkeerd
stonden. Wat daarnaast opviel was dat de vaak zorgvuldig aangelegde
tuinverlichting het niet deed. Ook hadden bewoners geregeld hun ladder in het
zicht naast het huis opgeslagen. Hierdoor wordt het inbrekers gemakkelijk
gemaakt om met behulp van de ladder via bijvoorbeeld een openstaand raam op de
bovenverdieping, de woning binnen te komen.

Tijdens de controle werd ook extra aandacht besteed aan
onafgesloten, geparkeerde auto’s. Tijdens de controle zijn bij ruim 40 auto’s
flyers met inbraakpreventietips achtergelaten omdat deze niet afgesloten waren.

Ervaringsdeskundigen
Voorafgaand aan de actie kregen de deelnemende wijkbewoners
uitleg over de preventiemaatregelen die men zelf kan nemen om de kans op
woninginbraak te verkleinen. Onder de wijkbewoners die aan de actie deelnamen
zaten ook een aantal ‘ervaringsdeskundigen’. Deze konden helaas uit eigen
ervaring vertellen welke impact een woninginbraak kan hebben.
Donkere Dagen Offensief
De ervaring leert dat ieder jaar tijdens de donkere herfst- en
wintermaanden de kans op woninginbraken, overvallen en straatroven toeneemt.
Daarom intensiveert de politie in deze periode haar inspanningen op dit gebied.
Door plaatselijk meer te surveilleren in uw buurt, preventieve acties te houden,
door inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden en dus
ook door openstaande vonnissen bij deze groep mensen met voorrang uit te voeren.

Inwoners kunnen zelf ook veel doen om te voorkomen dat ze
slachtoffer worden van een inbraak, overval of straatroof. Bel altijd 112 als u
in de buurt iets verdachts ziet. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de
verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan
de politie. De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt
kunnen worden, neemt toe als inwoners bij de politie melden wanneer zij
verdachte zaken waarnemen. Op politie.nl staan ook tips.

(2013136319)

Gelderland Noord en Oost-Gelderland Putten

  • 282a31d66e831adae327d73055e0f241