Hardenberg - Extra wijkagenten versterken wijkteams Hardenberg

18 mei 2015 18:11
Bron: Politie.nl

De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangenomen om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. In Hardenberg zijn drie nieuwe wijkagenten en een coördinator aangesteld. Ze gaan vanaf 1 juli aan de slag.

Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer
gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij
en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste
basisteam Vechtdal omvat de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Het team
voert de
kerntaken
van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een
hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties
aandacht van de politie vragen.
Wijkteams
In Vechtdal zijn vier wijkteams vastgesteld. In Hardenberg valt
alles ten noorden van de N34 en Gramsbergen onder wijkteam
Hardenberg-Noord
. Het wijkteam
Hardenberg-Zuid
gaat over alles ten zuiden van de N34. Het wijkteam Hardenberg-Noord wordt
versterkt met wijkagent Wim Jongsma en coördinator Michiel Snippe. Wijkagenten
Marlon van der Sleen en Marjon ten Berg gaan aan de slag in het wijkteam
Hardenberg-Zuid. U kunt binnenkort in uw wijk of via de (sociale) media
uitgebreider kennis met hun maken.
Politiezorg
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg
binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen,
maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De
wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team
hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s
van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent
voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of
buurt.
Externe partners
Het onderhouden van contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties, valt ook onder het takenpakket van de
wijkagent. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd
hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is
informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of
opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op
met
uw
wijkagent.