Den Haag - Criminaliteitscijfers 2014

12 mei 2015 10:37
Bron: Politie.nl

De criminaliteitscijfers van het afgelopen jaar laten zien dat de opvallende daling van de HIC-delicten (Overvallen, Straatroven en woninginbraken) ten opzichte van het jaar 2013 zich voortzetten. Dit blijkt uit de criminaliteitscijfers van stad Den Haag over 2014..

Het totaal aantal misdrijven (Wetboek van Strafrecht) daalde in
2014 met 2,4%; De high impact crimes dalen nog meer, namelijk met bijna 11%.
Uitschieters zijn straatroof met een daling van bijjna 20% en woninginbraak met
een daling van 19%.

Ook geweld laat een daling zien van 4,9%; bedreiging daalt met
7,1% en mishandeling met 2,8%. Van de prioritaire delicten steeg het afgelopen
jaar alleen overval licht met 3,5% (van 57 naar 59). Diefstal zonder geweld
daalde met 3%. Diefstal uit/vanaf auto verminderde met 23,5%.Vernieling nam af
met 4,4%. Opvallend was de diefstal van fiets, die steeg met 42,3%. Gemeente en
politie zetten meer in op dit delict en door het jaar heen neemt de stijging af,
maar hij is nog steeds te groot.

Ten opzichte van 2011 is de daling van het totaal aantal
misdrijven ruim 12%.
Focus op hot crimes, hot shots en hot groups
De aansprekende resultaten zijn het resultaat van de integrale
probleemgerichte aanpak van hotspots en de succesvolle Haagse aanpak van
problematische jeugdgroepen (hot groups). Deze aanpak waarin de politie in Den
Haag nauw samenwerkt met het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag richt
op drie belangrijke pijlers; hot crimes, hot shots en hot groups. Om de stad Den
Haag veiliger te maken is een brede analyse gemaakt van deze drie belangrijke
elementen. Uitermate belangrijk daarbij is een goede omgevingsanalyse. Wat is er
nog meer nodig? Toezicht door de gemeente op die locaties waar de criminaliteit
het hoogst is en een politie die specifiek op die locaties (hotspots)
surveilleert. Als het dan gebeurt is de politie, die toch al in de buurt
surveilleert, snel ter plaatse en dat vergroot de heterdaadkracht. Een
belangrijk onderdeel van deze manier van werken is versterking van de
heterdaadkracht vanuit de meldkamer.

Politiechef Paul van Musscher: "Sterke sturing op capaciteit en
heterdaadkracht is een belangrijk onderdeel van deze strategie en die pijler
onder de totaalaanpak. Daarnaast is er specifieke aandacht voor het slachtoffer.
Aandacht voor preventie voorkomt herhaald slachtofferschap."

Politiechef Paul van Musscher
Burgerparticipatie
"Essentieel bij de aanpak van criminaliteit is de betrokkenheid
van burgers. Actieve en betrokken burgers dragen hun verantwoordelijkheid bij
het veiliger maken van de samenleving en de politie investeert om die actieve
burger blijvend aan zich te binden. Belangrijk motto daarbij is; Wij gaan je
helpen." Samenwerken met bewoners is cruciaal bij de aanpak van criminaliteit.
Zij zijn de belangrijkste partner. Het is daarom zaak om hen blijvend actief te
betrekken bij veiligheid. Bewoners moeten zich ook verantwoordelijk voelen voor
hun buurt."
Getuige van een overval, straatroof of woninginbraak? Bel 112!
Het opsporen van daders van misdrijven blijkt in de praktijk in
sterke mate afhankelijk van heterdaad aanhoudingen, voornamelijk op initiatief
van burgers. Gemiddeld is zestig procent van alle aanhoudingen te danken aan
tips van getuigen. Negen van de tien Nederlanders kent het nummer 112, maar
velen weten nog niet dat dit nummer ook is om te bellen als iemand bijvoorbeeld
getuige is van een inbraak. De politie roept dan ook op om in die gevallen
waarin sprake is van een heterdaadsituatie direct de politie te bellen via 112.

Gelderland Gelderland Midden Zetten

  • 995212bfa25e659055f528b9d3049dc6