Groningen - Politie controleert transportverkeer

19 december 2015 10:01
Bron: Politie.nl

De politie heeft vrijdagmiddag en -avond het transportverkeer rondom Groningen gecontroleerd. Samen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) is een controle gehouden op de naleving van het gebruik / misbruik / manipulatie van de tachograaf en de rij-technische staat van onderhoud van de transportvoertuigen.

In totaal zijn er 51 voertuigen gecontroleerd waarvan 31 Nederlandse en 20
buitenlandse vrachtauto’s. Acht bestuurders hebben een proces-verbaal gekregen
op het gebied van de rij- en rusttijdenwet. Daarnaast zijn er 13 gewaarschuwd op
dit gebied. Daarnaast zijn er 24 processen-verbaal uitgeschreven voor de
technische staat van de voertuigen en hun lading en vijf processen-verbaal voor
het niet kunnen tonen van transportvergunningsbewijs, werkgeversverklaring of
het illegaal overbrengen van afvalstoffen.  In totaal is er bij 12 voertuigen
een maatregel opgelegd waarbij men de geconstateerde overtreding ter plekke
moesten verhelpen alvorens men verder mocht rijden.

Groningen Groningen

  • ac0c1775ca1c00b969bb4787cfb37672