Nederland - Rapporten onderbouwen aanpak etnisch profileren

3 oktober 2016 10:41
Bron: Politie.nl

Twee studies over hetzelfde thema: profileren door de politie. Volgens plaatsvervangend korpschef Ruud Bik vergroten zij ons begrip hoe politiemensen selecteren bij controles. Minister Van der Steur ziet aanknopingspunten voor verdere maatregelen, die het korps deels al in gang heeft gezet. De bewindsman ziet geen heil in een proef met het stopformulier.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie stuurde op maandag 3 oktober twee rapporten naar de Tweede Kamer, die betrekking hebben op profileren door de politie:

Het stopformulier – Verkenning van de werking van de registratie bij staandehoudingen
Boeven vangen – een onderzoek naar proactief politieoptreden.

Daarnaast ontvingen de parlementariërs de reeds eerder gepubliceerde afstudeerscriptie Ethnic profiling, een onderzoek binnen de Eenheid Oost-Brabant.
 
Stopformulier
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (Ministerie van Veiligheid en Justitie) gaf aan de Universiteit Groningen de opdracht voor de studie naar het stopformulier. De centrale vraag luidt: draagt deze werkwijze bij aan het voorkomen en bestrijden van etnisch profileren en zijn ervaringen in het buitenland toe te passen door de Nederlandse politie? Boeven vangen is een uitgave van Politie en Wetenschap. De onderzoekers bestudeerden het handelen van politieagenten dat op eigen initiatief tot stand komt, het zogenaamde proactieve selecteren.
Wezenlijk thema
 

 

In een reactie stelt het korps dat zij een politie van en voor iedereen wil zijn. Etnisch profileren vormt daarom een wezenlijk thema. Tevens ziet het korps zich als een lerende organisatie. De gefundeerde inzichten van deze studies neemt de politie dan ook ter harte. Profileren hoort bij het politievak, maar dat moet gebeuren op basis van een combinatie van factoren. Zoals tijd, locatie, voertuig en daderprofiel. In die context kunnen iemands uiterlijke kenmerken uiteraard relevant zijn. Dat is geen etnisch profileren. Maar louter op basis van zijn of haar uiterlijk iemand langs de kant zetten, deugt niet, is onprofessioneel, niet effectief en ondermijnt het vertrouwen van burgers in de politie. Het antwoord op deze problematiek ligt voor het korps niet in het inperken van de professionele ruimte van de dienders, maar in het vergroten van hun vakmanschap.
Stopformulier niet effectief
De politie deelt het standpunt van de minister dat het invoeren van het stopformulieren onvoldoende bijdraagt aan het terugdringen van etnisch profileren. Deze werkwijze heeft tevens het grote nadeel dat de bureaucratische ballast fors toeneemt. Het korps kiest ervoor om de medewerkers aan te spreken op hun vakmanschap en verantwoordelijkheid en hun bewustwording te versterken door bijscholing en dialoog. Het korps ontwikkelt daarom een breed pakket aan doelgerichte maatregelen:

Er is een speciale cursus in de maak die bijdraagt aan meer bewustzijn hoe de valkuil van etnisch profileren werkt. Deze cursus reikt tevens alternatieven aan hoe agenten kunnen reageren op bepaalde situaties.
De politie breidt de komende maanden de Politie.nl-app uit. Burgers kunnen straks eenvoudiger melden dat een staandehouding door de politie in hun ogen onterecht was. De app verschaft tevens meer achtergrondinformatie over het hoe en waarom van politiecontroles en biedt de politieorganisatie beter inzicht in eventuele knelpunten.
Vier eenheden van het korps werken mee aan een app van Controle Alt Delete, een organisatie tegen etnisch profileren en politiegeweld. Met die app kunnen burgers politiecontroles registreren.
De politie stelt nog dit jaar een code vast voor bewust en beter selecteren. Deze code maakt duidelijk welke professionele norm de politie hanteert bij controles en hoe zij in zo’n situatie met burgers om wil gaan.
Er komen technische aanpassingen die agenten snel en eenvoudig laten zien dat een bepaald individu of kenteken al eerder door collega’s is gecontroleerd. Juist het herhaaldelijk onnodig langs de kant gezet worden, roept wrevel op bij burgers die het overkomt.
In elke eenheid van het korps gaat een medewerker zich richten op het thema etnisch profileren.
Aan de hand van voorbeelden en dilemma’s uit de praktijk werken de basisteams aan de versterking van het vakmanschap bij het uitvoeren van proactieve controles.
De politie gaat door met het vergroten van de diversiteit binnen het korps. 

Groningen Groningen

  • 3819a579926044a9e7aa6a05fda60154