Echt - Spullen growshop in beslag genomen

3 juni 2015 18:34
Bron: Politie.nl

Bij een controle van een growshop heeft de politie vandaag een aantal spullen in beslag genomen.

De aangetroffen spullen zijn in strijd met de nieuwe Opiumwet die sinds 1
maart van dit jaar van kracht is. De controle werd in het kader van bestuurlijke
handhaving uitgevoerd door het Flexteam van de gemeente Echt-Susteren in
samenwerking met de politie en de Belastingdienst. De eigenaar van de growshop
is niet aangehouden, maar wordt wel door de politie gehoord.
Flexteam Echt-Susteren
De gemeente Echt-Susteren maakt gebruik van flexteams. Doel van dit team is
om overlast tegen te gaan. In het team zitten specialisten van de gemeentelijke
afdelingen Openbare Orde en Veiligheid, Milieu en Bouwen, Sociale Recherche en
GBA specialisten. Verder wordt het team aangevuld door de politie en
Belastingdienst. Afhankelijk van de soort Flexteamactie wordt het team
uitgebreid met andere disciplines zoals de Arbeidsinspectie of een
fraude-inspecteur van Enexis. Zo’n team voert fysieke controles uit in de
gemeente en zorgt ervoor dat misdaad effectief en zo breed mogelijk wordt
bestreden.

Limburg Limburg Noord Echt

  • a60cb6a557e8f8abdee534e9c5fa69e9