Henk Geveke lid korpsleiding met portefeuille Technologie & Innovatie in Nederland

Foto: politie.nl

10 september 2019 12:30
Bron: Politie.nl

Henk Geveke wordt het nieuwe lid van de korpsleiding. Hij volgt Dick Heerschop op, die onlangs vertrok naar ABD Topconsult. Henk krijgt de portefeuille Technologie & Innovatie. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hem voorgedragen voor benoeming bij Koninklijk Besluit. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.

Geveke over zijn komst: 'Het politievak verandert voortdurend door digitalisering en informatisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat en tijdig op anticipeert. Met de smartphone hebben we de wereld de afgelopen tien jaar zien veranderen, maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Denk aan Kunstmatige Intelligentie, robotica, drones. Ik heb heel veel zin om voor de politie te gaan werken, om ervoor te zorgen dat we deze kennis en innovatie operationeel bruikbaar maken voor de diender op straat. Het is een voorrecht om voor deze organisatie te werken en te helpen zorgen dat ze op de toekomst is voorbereid. Dat is mijn persoonlijke missie.'

Henk Geveke begon zijn loopbaan als beleids- en organisatieadviseur en was toen onder andere betrokken bij de regionalisering van de politie, surveillancemodellen, afhandeling van meldingen, reorganisaties van het toenmalige KLPD (Korps Landelijke Politiediensten, tegenwoordig Landelijke Eenheid) en LSOP (Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie, de voorloper van de Politieacademie), de uitvoering van de Politiemonitor (onderzoek naar slachtofferschap en tevredenheid over de politie) en de evaluatie van de Politiewet. Ook organiseerde hij crisisoefeningen en evalueerde hij grote crises, zoals de Bijlmerramp (1992), Vuurwerkramp (2000) en MKZ-crisis (2001).

Als directeur Crisisbeheersing en (later) Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkte hij nauw samen met de politie bij crises en crisesoefeningen. In deze functie was hij belast met het toezicht op het gezag over het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum bij het KLPD. Henk was  medeverantwoordelijk voor het maken van de kabinetsstrategie nationale veiligheid.

Sinds 2010 is hij algemeen directeur TNO Defensie & Veiligheid. Daar is hij verantwoordelijk voor de aansturing van een groot aantal technologieprojecten, zoals biotechnologie, sensortechnologie, cybersecurity, kunstmatige intelligentie en nanotechnologie. Belangrijk onderdeel van zijn taak is het “vertalen” van technologie naar toepassing in de defensie- en veiligheidssector.

Korpschef Erik Akerboom over de komst van Henk Geveke: 'Henk kent het veiligheidsdomein als geen ander en heeft jarenlang gewerkt in zowel bedrijfsleven, wetenschap als bij de overheid. Wij hebben in de top van de organisatie kennis van Technologie en Innovatie nodig, want al die ontwikkelingen doen zich ook in de samenleving voor. En dat gaat ons werk enorm beïnvloeden. Kijk naar Artificial Intelligence, big data, biometrie. Dan is het fantastisch dat we iemand uit de directie van TNO kunnen aantrekken die de verbinding maakt tussen de politie en al die ontwikkelingen die zich buiten voordoen.'