Politie Limburg één van de nationale proeftuinen voor drones

Foto: politie.nl

20 juni 2019 14:36
Bron: Politie.nl

De politie in Limburg is aangewezen als één van de drie nieuwe, nationale proeftuinen voor onbemande luchtvaartuigen, oftewel drones. Deze proeftuin gaat nog dit jaar van start. Een geweldige impuls voor de innovatieve ontwikkelingen die vanuit het Innovatielab (iLab) in Heerlen ontplooid worden.

Het nieuws van de deelname aan de nationale proeftuinen voor drones, werd donderdag bekendgemaakt tijdens de opening van de nieuwe locatie van het Innovatielab (iLab) van de politie op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Twee typen drones
Er zullen in de proeftuin twee drones gebruikt worden. Eén van deze drones is zeer geschikt voor het maken van hoge kwaliteit camerabeelden; de andere kan worden ingezet voor het beproeven van meerdere, verschillende soorten sensoren. Daarnaast worden er crewleden geworven. Deze crewleden doorlopen na hun werving een intensieve training. Dit neemt naar verwachting nog enkele maanden in beslag.

Verschillende inzetdoelen
De drones worden onder meer ingezet rondom activiteiten op een plaats delict en ten behoeve van de openbare orde, bijv. tijdens grote events. Daarnaast wordt het gebruik van drones ook getest in relatie tot grensoverschrijdende criminaliteit. Denk daarbij aan drugshandel of mobiele bendes. Deze vormen van criminaliteit zijn inherent aan de internationale ligging van onze provincie, die voor 351 kilometer grenst aan België en Duitsland. Ook voor de aanpak van wietteelt en het dumpen van drugsafval zullen de drones hun meerwaarde gaan bewijzen.

Bijzonder: combinatie met 24/7 ‘i-Room’
Het bijzondere aan de Limburgse proeftuin is de combinatie met de i-Room (intelligence room) die 24/7 en 365 dagen per jaar, informatie en data verzamelt, bundelt, combineert én analyseert. Deze informatie wordt gebruikt om de besluitvorming rondom politieoperaties te versterken en verbeteren. De i-Room is een andere ontwikkeling die loopt in het Innovatielab (iLab) van de politie op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Wat is het Innovatielab (iLab)?
iLab is een innovatielab van de Nationale Politie. Hier wordt gewerkt aan oplossingen voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid, in een snel veranderende wereld. Dit wordt gedaan met behulp van innovatieve technologie en door het sluiten van slimme samenwerkingen. Met andere eenheden en diensten binnen de politieorganisatie én met onderwijsorganisaties, kennisinstellingen en ondernemers.

Wat is de Brightlands Smart Services Campus?
Het iLab is gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. De Brightlands Smart Services Campus is een broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van slimme diensten, met het accent op ICT en digitalisering. Op de Campus staat de interactie tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap centraal. Vandaar dat deze plek de ideale locatie voor het iLab is.

Ilab