Heerlen - Resultaten hennepaanpak

23 oktober 2014 18:39
Bron: Politie.nl

In de maanden juli tot en met september zijn in de gemeente Heerlen tientallen woningen en bedrijfspanden gecontroleerd op illegale en gevaarlijke hennepkwekerijen. Hierbij werd op 27 adressen daadwerkelijk een hennepplantage aangetroffen.

In juli is gestart met de pilot hennepaanpak in Heerlen. Ambitie
is het einde van de overlast en gevaarlijke situaties die met illegale plantages
gepaard gaan te realiseren en de ondermijning die uitgaat van illegale
hennephandel te bestrijden.

 

Resultaten

Van de bezochte adressen bleek het bij 27 adressen ‘raak’ te
zijn. De daar aangetroffen hennepplantages zijn ontmanteld en daarbij zijn 4999
planten vernietigd. In veel gevallen is de zaak direct afgehandeld. De
betrokkenen schrokken vaak van de consequenties.

Bij de meeste plantages was sprake van diefstal van
elektriciteit. In deze panden is direct de stroom afgesloten, deze wordt pas
weer aangesloten nadat alle kosten zijn betaald. Het gaat dan al snel om een
bedrag van duizend of enkele duizenden euro’s. De lichtste zaken zijn afgedaan
met een geldboete tussen € 250,- en
€ 750,-, andere zaken zijn afgedaan met een taakstraf van 40 tot 100 uur. De
zwaarste zaken zijn gedagvaard. Bij opbrengsten van eerdere oogsten is het
wederrechtelijk verkregen voordeel afgeroomd. Om dit te bereiken is in een
aantal gevallen beslag gelegd op een auto, motorfiets of huis. Bij de panden
waar een plantage is aangetroffen wordt nacontrole gedaan.

 

Pilot Heerlen

De risico’s van hennepplantages worden vaak onderschat en alleen
het ruimen van plantages werkt onvoldoende. Dat is de reden voor een pilot in
Heerlen waarbinnen gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak van de
hennepproblematiek. Hierin wordt samengewerkt door politie, Openbaar Ministerie,
dienst Domeinen, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Enexis,
de Belastingdienst en de gemeente Heerlen.

Limburg Limburg Zuid Heerlen

  • 0f4b6fbc05f9230e7a08b946d4dce489