Hulpdiensten in Born zien enorme stijging van het aantal autobranden

Foto: Inter Visual Studio (Archief)

4 januari 2021 06:00
Bron: 112 Born

Elke dag vliegt er in Nederland wel ergens een auto in brand, en dit gebeurt ook steeds vaker. Gemiddeld gebeurde dit in 2020 zelfs ruim 15 keer per dag. Voor Born staat de teller op 5.

Het aantal autobranden in Born is in 2020 verhoudingsgewijs enorm gestegen. In totaal werden er vorig jaar dus 5 autobranden gemeld voor de Limburgse plaats. In 2019 waren dat er 3, een stijging van 67 procent, zo blijkt uit data van Alarmeringen.nl.

Voor heel de provincie Limburg, waar Born onder valt, staat de teller op 470. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 415, wat neerkomt op een stijging van 13,3 procent. Bij de provincies gaat Zuid-Holland aan kop met 1.201 autobranden, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland met respectievelijk 983 en 875 stuks.

Voor heel Nederland staat de teller voor 2020 op 5.583 voertuigbranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden. In 2019 kwam de teller niet verder dan 5.262 meldingen, een stijging van 6,1 procent. Voor de cijfers zijn branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

Bekijk alle beschikbare data, inclusief de data per plaats, in het dossier Autobranden.