Maastricht - Grote gezamenlijke actiedag OMG's gestart

27 mei 2015 09:12
Bron: Politie.nl

In een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie (OM) Limburg, politie en gemeenten zijn er momenteel op ruim vijfentwintig locaties doorzoekingen gestart in het kader van een lopend onderzoek naar Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Bij deze actiedag zijn bijna vierhonderd medewerkers van politie en justitie betrokken.

Het doel van de actiedag komt voort uit een langlopend politieonderzoek naar
de ondermijningspraktijken van individuen die gerelateerd zijn aan de motorclub
Bandidos. Deze staat op de landelijke lijst van Outlaw Motorcycle Gangs van de
overheid. In de loop van de ochtend zal er meer informatie over deze actiedag
worden verstrekt.
Prioriteit
De aanpak van OMG's heeft een hoge prioriteit voor de politie,
gemeente en Openbaar Ministerie. Leden zijn op grote schaal betrokken bij
criminele en/of ondermijnende activiteiten op het gebied van onder meer wapens,
drugs en intimidatie. Hierbij wordt door de betrokken partners gekeken naar de
meest effectieve werkwijze; dit kan zowel bestuurlijk, strafrechtelijk of
anderszins zijn.

Limburg Limburg Zuid Maastricht

  • 3fe14eb2a3f32db1e7762fcf80273870