Meerssen - Twee minderjarige verdachten van vernielingen aan school gehoord

12 november 2015 12:04
Bron: Politie.nl

Twee minderjarige jongens worden door de politie verantwoordelijk gehouden voor de vernielingen bij een schoolgebouw.

In de weekenden van 9 oktober en 16 oktober zijn vernielingen gepleegd bij de
basisschool aan de Pastoor Dominicus Hexstraat. Onder andere werden enkele
ruiten en deuren vernield. De politie heeft een onderzoek ingesteld en deed ook
een getuigenoproep. Dit leidde  tot de identiteit van twee minderjarigen jongens
uit Meerssen, die op het politiebureau over deze zaak zijn gehoord. Aan één van
hen is -via het ZSM programma-  een taakstraf van Bureau Halt opgelegd. De
andere jongen zal zich op een later tijdstip verantwoorden bij de rechter. Of
beiden betrokken zijn geweest bij recente vernielingen op het nabij gelegen
kerkhof is onvoldoende naar voren gekomen.
Bureau Halt
Jongeren van 12 tot 18 jaar die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld
vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, kunnen
de keus krijgen: naar de officier van justitie(OM afdoening) of naar Halt (Halt
afdoening). In een Halt afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout
hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Op
deze manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen gedrag en voorkomen een
strafblad. Een OM afdoening voorziet tegenwoordig en in traject via ZSM.
Wat is ZSM?
Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de
Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit aan.
Zo Spoedig, slim, simpel, samen Mogelijk. ZSM is sinds 2012 een landelijke
werkwijze om het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren in elkaar te
schuiven. In de ZSM-werkwijze wordt na aanhouding van de verdachte zo spoedig
mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject. Meer weten over ZSM,
zie dan de website
van het Openbaar Ministerie.

Limburg Meerssen

  • 1d4708746eea2d2b1443236a297be763