Nijmegen - Veel bromfietsers onder invloed tijdens Vierdaagse

27 juli 2014 01:45
Bron: Politie.nl

Zoals ieder jaar hield de politie ook afgelopen Vierdaage op uitgebreide schaal alcoholcontroles rondom de feesten, met als doel verkeersveiligheid. In totaal zaten 78 bestuurders met teveel drank op achter het stuur. Natuurlijk zijn dat 78 personen teveel, maar procentueel op het aantal gecontroleerde weggebruikers komt dit neer op rond een half procent en dat is laag. Wat aan de resultaten opvalt is dat bijna de helft van de overtreders bromfietsers zijn. Reden om deze doelgroep nog eens extra te informeren over de gevolgen van rijden onder invloed.

Verkeershandhavingsteams uit de hele eenheid Oost-Nederland en de Landelijke
Eenheid controleerden op wisselende locaties en tijdstippen in Nijmegen en
directe omgeving. Alle passerende weggebruikers zijn gecontroleerd:
automobilisten, bus- en taxichauffeurs en brom- en snorfietsers.
De cijfers op een rij
In totaal namen agenten bij 14.743 personen een blaastest op straat af. Het
is verplicht om daaraan mee te werken. Ruim 80 bestuurders bliezen een dermate
hoge uitslag dat zij vervolgens in de speciale alcoholbus een ademanalyse
moesten doen. Uiteindelijk bliezen 78 bestuurders boven de wettelijk strafbare
grens, waarvan 16 beginnend bestuurders (voor hen gelden strengere regels).
Tegen alle overtreders is proces-verbaal opgemaakt. 8 rijbewijzen zijn meteen
ingevorderd en één bestuurder bleek helemaal niet in het bezit van een geldig
rijbewijs. In totaal kregen 38 bestuurders een (Lichte) Educatieve Maatregel
Alcohol en verkeer (L)EMA) opgelegd, een verplichte alcoholcursus, en/of een
Alcoholslotprogramma.
Bromfietsers
40 van de overtreders, dus bijna de helft, tijdens de Vierdaagsefeesten
betreft brom- en snorfietsers. Hoeveel blaastesten onder deze doelgroep exact
zijn afgenomen is niet bekend, maar volgens agenten die meewerkten aan de
controles stond dit niet in verhouding tot het aantal automobilisten dat heeft
geblazen; dat aantal was vele malen hoger.
Omdat er ondanks de vele aankondigingen van de alcoholcontroles vooraf zoveel
bromfietsers de fout in zijn gegaan hierbij een extra attendering op de regels
voor rijden onder invloed voor deze doelgroep:

Voor brom- en snorfietsers geldt dezelfde wettelijke strafbare limiet als
voor automobilisten, namelijk 220 ug/l (of 0,5 promille) en 88 ug/l (0,2
promille) voor beginnend bestuurders
De politie gaat over tot invordering van het rijbewijs:
- boven 570 ug/l of 1,3 promille
- boven 350 ug/l of 0,8 promille (beginnend bestuurder)
- weigeren van medewerking aan ademanalyse (of vervangende onderzoeken)
Ook de recidive regeling is van kracht voor bromfietsers onder invloed

De politie controleert zo intensief op alcohol in het kader van ‘veilig
thuiskomen’.

Limburg Limburg Noord Neer

  • 8a3b64cb67714c64e228d531a5e6c7a5