Bevoegdheden Politie uitgelicht in Roermond

7 oktober 2019 10:13
Bron: Politie.nl

Iedereen in Nederland wordt geacht om de wet te kennen en volgens de wet te handelen. Dat klinkt logisch. Maar hoe zit het dan met de politie? Als ‘brave’ burger zie je soms agenten ‘in de fout gaan’. Of zit de vork anders in de steel? Politieagenten van het basisteam Roermond ondervinden het aan den lijve: burgers die vraagtekens plaatsen bij een fietsende agent in de binnenstad. Of daar zelfs een agent op aanspreken. Reden voor de politie Roermond om aandacht te vragen voor de specifieke regels die gelden voor blauw op straat.

In de vorm van een quiz heeft het basisteam Roermond de afgelopen vier weken de bevoegdheden van de politie onder de aandacht gebracht. Mag een agent zomaar in een tas kijken bijvoorbeeld? En hoe zit het met het rijden door rood licht zonder sirene en zwaailicht? Aan de quiz deden maar liefst ruim 1500 deelnemers mee. Uit de juiste inzendingen trok wijkagent Ron Metsemakers de gelukkige prijswinnaar. Meneer Van Duijn mocht op 5 oktober in Roermond tijdens de demodag zijn prijs in ontvangst nemen.
 

Uitslag quiz
Voor iedereen die benieuwd is naar de uitslag van de quiz volgen hieronder de antwoorden. Een politieauto mag met hoge snelheid door rood licht rijden zonder daarbij zwaailicht en sirene te gebruiken. in sommige situaties rijdt de politie met spoed, maar zonder zwaailichten en sirene. Bijvoorbeeld bij gijzelingen, overvallen, inbraken en zelfdodingen. Dit doet de politie om de kans op een heterdaadsituatie te vergroten en daders te kunnen aanhouden, of om te voorkomen dat zaken (nog) ernstiger worden. In het kader van de uitvoering van het politiewerk mag de politie ook de maximumsnelheid overtreden, mits onder bepaalde omstandigheden. Dat wil niet zeggen, dat de politie dit ongelimiteerd mag doen. Er zijn brancherichtlijnen die aangeven in hoeverre de politie met toezichthoudend werk de snelheid mag overtreden.
 

Sinds 1 juli jl. is het appen op de fiets, maar ook het vasthouden van elektronische apparaten op de fiets, verboden. Maar hoe zit het dan met een agent die al fietsend een portofoon gebruikt? Je mag geen elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers vasthouden tijdens het fietsen. Handsfree bellen en muziek luisteren is wel toegestaan. Als je stilstaat, mag je je telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat vasthouden en gebruiken. Voor de politie geldt echter dat ze vrijstelling heeft van de regels van het RVV. Daar moet wel geldige reden toe zijn.
 

Fietsen
Over fietsen gesproken, een politieagent mag fietsen op plaatsen waar dat voor anderen verboden is. In Roermond in de binnenstad staan borden met een fietsverbod. De politie mag deze bordjes negeren om zo het toezicht goed uit te kunnen voeren.
Wist u trouwens dat een agent op straat iemand staande mag houden en mag vragen naar een identiteitsbewijs als daar een goede reden voor is? Zo kan de politie om uw identiteitsbewijs vragen, indien de betreffende agent vindt dat u verdacht handelt. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer u overlast veroorzaakt, wanneer er zojuist een inbraak is geweest en u kunt mogelijk de inbreker zijn omdat aan het signalement voldoet en in de buurt loopt, maar ook wanneer u simpelweg ’s nachts op een industrieterrein rondrijdt mag de politie uw identiteitsbewijs vragen.
 

Aanhouden of staande houden
Er is een verschil tussen aanhouden en staande houden. Dat laatste mag alleen de politie. De term staande houden houdt in dat een persoon wordt aangesproken door de politie, ter vaststelling van zijn identiteit. Daar moet aanleiding voor zijn, door zijn gedrag of door de situatie.(bijvoorbeeld iemand die s nachts op een industrieterrein loopt).  De term aanhouden betekent dat de politie een verdacht persoon arresteert en overbrengt naar het politiebureau. Dit is aan strengere wettelijke vereisten gebonden. De politie moet een redelijk vermoeden  hebben dat de persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Burgers mogen anderen ook bij constatering bij een misdrijf aanhouden en overdragen aan de politie.
 

Verschillen per gemeente
Behalve met algemene wetgeving heeft de politie ook te maken met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die per gemeente kan verschillen. In Roermond mag de politie in het kader van de APV een tas van een persoon onderzoeken als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als het mogelijk gaat om een geprepareerde tas bij een winkel. Dat betekent dat een tas is ingericht om de alarmpoortjes bij een winkel te omzeilen/misleiden. Als het gaat om voertuigen geldt dat bij heterdaadsituaties of bij verdachte situaties de politie bevoegd is om vervoersmiddelen te doorzoeken. Er moet hierbij wel een verband bestaan tussen de situatie en het voertuig waarop de verdenking rust.
 

Verkeersregelaars
Niet alleen de politie regelt het verkeer in goede banen, er zijn ook verkeersregelaars actief. Verkeersregelaars zijn wettelijk bevoegd voor het geven van aanwijzingen in het verkeer. Bestuurders zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen. Niet opvolgen van de aanwijzingen is strafbaar.
 

Meer informatie
Meer informatie over de (exacte) bevoegden van de politie, is te vinden op de website van de politie