Roermond - Video-auto controleert snelheid bij wegwerkzaamheden

30 oktober 2013 15:08
Bron: Politie.nl

Bij de wegwerkzaamheden op de Maasbrug bij Roermond (N280), zijn woensdagmorgen tussen 12.00 en 14.00 uur zeven bestuurders geverbaliseerd omdat ze de tijdelijke snelheidslimiet negeerden. De videowagen van het Team Verkeer van de politie controleerde op verzoek van de aannemer van de wegwerkzaamheden. Als hoogst gemeten snelheid werd 98 km/u gemeten.

Op de brug bij Roermond worden wegwerkzaamheden uitgevoerd. Ter
plaatse wordt de brug verbreed en zijn wegwerkers vlak langs de rijbaan aan het
werk. Hierom zijn bebakeningsborden geplaatst en is de snelheidslimiet van 80
km/u teruggebracht naar 50 km/u.

Terwijl er wordt gewerkt is het vaak voor de arbeiders
levensgevaarlijk. Vooral als automobilisten met hoge snelheid langs hen suizen.
Maar ook wanneer er niet wordt gewerkt, zijn de omstandigheden bij dergelijke
locaties niet optimaal. Er kunnen losliggende materialen langs de weg liggen of
er ligt zand en grint op het wegdek, wat gevaar kan opleveren bij plotseling
remmen of moeten uitwijken. Ook de vlak langs de weg staande bebakeningsborden
leveren een risico op voor het verkeer. Om die reden geldt, ook als er niet
gewerkt wordt, een snelheidslimiet.

De boetes bij wegwerkzaamheden zijn flink hoger dan onder
normale omstandigheden. Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een
individuele beslissing van het Openbaar Ministerie.

Het Team Verkeer van de politie in Limburg voert dagelijks
controles uit op de wegen in het werkgebied van de eenheid. Dat gebeurt met een
team van medewerkers die een controlelocatie inrichten, maar ook worden mobiele
controles uitgevoerd op diverse locaties voor een korte periode.

Limburg Roermond

  • 11954deea545056dd56aaff8fd6d2f06