Stevensweert - Uitslag sectie gevonden stoffelijk overschot

9 oktober 2013 14:39
Bron: Politie.nl

Uit sectie op het stoffelijk overschot dat vrijdag door voorbijgangers werd aangetroffen in visvijver is gebleken dat het gaat om een man. Daarnaast werd vastgesteld dat er sprake is van een misdrijf.

Aantreffen lichaam
Vrijdagmiddag 4 oktober troffen voorbijgangers het stoffelijk
overschot aan langs de oevers van een visvijver in Stevensweert. Het lichaam
werd aangetroffen in een ton. Daarop is de omgeving van de vindplaats afgezet en
is direct een politieonderzoek opgestart. Naar aanleiding van onderzoek dat
vrijdag en zaterdag werd verricht kon worden vastgesteld dat het ging om een
menselijk lichaam.
Onderzoek in en rond visvijver
Afgelopen zaterdag heeft de Mobiele Eenheid de waterkant en de
omgeving van het natuurgebied doorzocht op mogelijke sporen. Daarnaast is een
duikteam van de Marine ingezet om het water rondom de vindplaats te doorzoeken.
Dit heeft de recherche geen directe aanwijzigen over de identiteit van het
lichaam opgeleverd. Forensisch onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat er geen
relatie is met recente vermissingen uit de eenheid Limburg.
Onbekende identiteit
Sectie op het lichaam bij het NFI wees uit dat het gaat om een
man, van wie de identiteit op dit moment nog onbekend is. Door middel van
DNA-onderzoek hoopt de politie volgende week de identiteit van de man te kunnen
vaststellen. Ook is nog niet duidelijk op welke wijze en hoe lang geleden de man
om het leven is gebracht. Mogelijk dat het onderzoek naar de identiteit hierover
meer duidelijkheid kan verschaffen.

2013090189

Limburg Limburg Noord Stevensweert

  • f8438d0f4e732df421b7db47bec2d37a