Stevensweert - Nog geen duidelijkheid identiteit stoffelijk overschot

22 oktober 2013 15:24
Bron: Politie.nl

Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van het stoffelijk overschot dat begin oktober werd aangetroffen in vat bij een visvijver in Stevensweert.

Door middel van DNA-onderzoek hoopte de politie deze week de
identiteit van de man te kunnen vaststellen. Een eerste analyse heeft nog geen
duidelijkheid opgeleverd, omdat DNA geen match had met aanwezig materiaal in de
Nederlandse DNA-databank. Daarnaast heeft het onderzoeksteam via Europol een
verzoek ingediend om in heel Europa onderzoek te doen of het DNA van de
aangetroffen man ergens als vermist of als betrokkene in een strafzaak
geregistreerd staat. Deze organisatie organiseert de informatie-uitwisseling
tussen de politiediensten van alle 27 lidstaten van de Europees Unie en
Noorwegen (is geen lid EU).
Politieonderzoek
Vrijdagmiddag 4 oktober troffen voorbijgangers het stoffelijk
overschot aan langs de oevers van een visvijver in Stevensweert. Het lichaam
werd aangetroffen in een ton. Daarop is de omgeving van de vindplaats afgezet en
is direct een politieonderzoek opgestart.

Daags na de vondst heeft de Mobiele Eenheid de waterkant en de
omgeving van het natuurgebied doorzocht op mogelijke sporen. Daarnaast is een
duikteam van de Marine ingezet om het water rondom de vindplaats te doorzoeken.
Dit heeft de recherche geen directe aanwijzigen over de identiteit van het
lichaam opgeleverd. Forensisch onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat er geen
relatie is met recente vermissingen uit de eenheid Limburg. Sectie op het
lichaam bij het NFI wees uit dat het gaat om een man, van wie de identiteit op
dit moment nog onbekend is.

Het is nog niet duidelijk op welke wijze en hoe lang geleden de
man om het leven is gebracht. Mogelijk dat het lopende onderzoek naar de
identiteit hierover meer duidelijkheid kan verschaffen.
Wat gebeurt er bij een DNA-onderzoek?
In 2010 wijzigde de Wet op de lijkbezorging en sindsdien is het
verplicht om DNA af te nemen van niet-geïdentificeerde stoffelijk overschotten
(of lichaamsdelen) voordat deze worden begraven. Deze verplichte DNA-afname
geldt ook voor vermiste personen die langer dan drie weken vermist zijn. De
DNA-profielen worden opgeslagen in de DNA-databank voor Vermiste Personen, die
in beheer is bij de politie. Hiervoor startte het project DNA-databank Vermiste
Personen.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bepaalt DNA-profielen
en vergelijkt DNA-profielen. Stel, een DNA-profiel uit biologisch
sporenmateriaal komt overeen met een DNA-profiel uit de landelijke databank. Dan
kan hiermee eventueel de identiteit worden vastgesteld. Ook kan het DNA-profiel
overeenkomen met een spoor in een andere politiezaak. Het is vervolgens aan de
recherche om deze informatie in het politieonderzoek nader te bekijken. Bij het
ontbreken van DNA materiaal zal deze via familie moeten worden opgevraagd, wat
het onderzoek kan bemoeilijken.
Project DNA-databank
Sinds oktober 2011 loopt het project DNA-databank Vermiste
Personen. Het project startte met het in kaart brengen van alle graven van
niet-geïdentificeerde lichamen in Nederland. Inmiddels zijn de eerste Nomen
Nescio’s (onbekende doden) opgegraven, is hun DNA afgenomen en zijn ze
herbegraven.

In het kader van dit project vraagt de politie achterblijvers en
directe familie van vermisten, bij wie geen DNA is veiliggesteld, om een
afspraak te maken. Dit om alsnog DNA af te laten nemen om een profiel te maken.
Al deze DNA-profielen worden dan met terugwerkende kracht in de DNA-databank
opgenomen.

 

2013090189

Limburg Limburg Noord Stevensweert

  • a56fec61ba46d936756cdf931e25af1e