Stevensweert - DNA match stoffelijk overschot Stevensweert

1 november 2013 14:50
Bron: Politie.nl

Door DNA onderzoek is vastgesteld dat het begin oktober aangetroffen lichaam in een vat bij Stevensweert, een vermiste man uit Duitsland betreft.

Europese DNA zoektocht
Een eerste analyse van het afgenomen DNA leverde eerder geen
match op in de Nederlandse DNA-databank. Het onderzoeksteam diende daarop een
verzoek in bij Europol om het DNA te vergelijken met databanken in heel Europa.
Het afgenomen DNA materiaal werd ook door de Duitse databank gehaald, dat een
hit opleverde met de zaak van een vermiste man.

De familie is door de politie op de hoogte gebracht van het
aantreffen van het slachtoffer. Momenteel willen politie en Justitie uit beide
landen in deze fase van het lopende onderzoek geen nadere gegevens en personalia
verstrekken over de identiteit van de man. De politie zal informatie uitwisselen
en in overleg gaan met de collega's van de Duitse politie om te bespreken hoe
het onderzoek het beste kan worden voortgezet. Mogelijk dat hierover volgende
week meer over bekend zal worden gemaakt.
Onderzoek
Vrijdagmiddag 4 oktober troffen voorbijgangers het stoffelijk
overschot aan langs de oevers van een visvijver in Stevensweert. Het lichaam
werd aangetroffen in een ton. Daarop is de omgeving van de vindplaats afgezet en
is direct een politieonderzoek opgestart. De politie gaat uit van een misdrijf.
Sectie op het lichaam bij het NFI wees uit dat het ging om een man. Vervolgens
is de politie gestart met DNA onderzoek om de identiteit van de man vast te
stellen.

2013090189

Limburg Limburg Noord Stevensweert

  • 2f2c4e0fd93e04f6977a4ad45f5972fe