Pandora, samen sterk voor veiligheid in de wijk in Venlo

Foto: politie.nl

4 oktober 2019 17:34
Bron: Politie.nl

Het Vastenavondkamp, een woonwijk in stadsdeel Blerick in de gemeente Venlo is op weg om weer een normale woon- en leefomgeving te zijn. Het moet er plezieriger en veiliger worden voor de bewoners. De gemeente Venlo investeert samen met politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst op verschillende manieren in de wijk om dit te bevorderen. De ondermijnende activiteiten in de wijk moeten een halt worden toegeroepen. De wijk moet weer terug naar de bewoners. Onder de naam ‘Pandora’ werken de partners samen aan de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk. Pandora maakt deel uit van de wijkgerichte aanpak in de gemeente Venlo. Op vrijdag 4 oktober bundelen de organisaties hun krachten in een grote gezamenlijke controle.

Het Vastenavondkamp is al langere tijd een ‘aandachtswijk’. Vanuit verschillende organisaties zijn al diverse initiatieven genomen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De gemeente Venlo lanceerde in het voorjaar van 2017 een actieplan voor een aantal Blerickse wijken, waaronder ook het Vastenavondkamp. Na een aantal gewelddadige incidenten in het najaar van 2017, onder andere een dodelijk schietincident in de wijk, nam de maatschappelijke onrust toe. Vanaf dat moment is er intensiever gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking en het opzetten van een gerichte aanpak. Onder de naam Pandora bundelen de verschillende organisaties hun krachten. Afhankelijk van doel en actie worden de deelnemers bepaald. Zo zijn er bijvoorbeeld acties waarbij naast gemeente, politie, Openbaar Ministerie (OM) en Belastingdienst, ook de Koninklijke Marechaussee (KMar), betrokken is. Het doel van de samenwerking is de leefbaarheid in de wijk vergroten en de criminaliteit aanpakken. Door samen op te trekken moet de leefbaarheid in de wijk groeien, oftewel, de wijk moet aangenamer, leuker en veiliger worden. Pandora richt zich op meerdere wijken binnen de gemeente Venlo. Op dit moment ligt de focus op Blerick en in het bijzonder op het Vastenavondkamp.

Belangrijke rol voor bewoners
De wijk kent verschillende vormen van overlast en criminaliteit, bijvoorbeeld jeugdoverlast, verloedering van het straatbeeld en verschillende vormen van geweld. Daarnaast is er ook sprake van drugscriminaliteit en druggerelateerde overlast. Denk daarbij aan straatdealers en thuiskwekerijen en de overlast die dat met zich meebrengt. De aanwezigheid van deze activiteiten maakt dat het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners daalt. Wijkagent David van der Haven spreekt regelmatig met bewoners. Hij weet wat er leeft in de wijk. ‘Buurtbewoners weten goed wat er leeft, ze vinden het soms moeilijk om de politie te bellen of ze denken dat er niets met hun melding gedaan wordt. Ik ga dan met ze in gesprek hierover en leg ze uit dat je op verschillende manieren een melding kunt doorgeven. Bijvoorbeeld met een contactverzoek via Politie.nl, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.’ Het zijn juist de bewoners die een belangrijke rol spelen in de aanpak van Pandora. Dankzij de meldingen die bewoners bij de verschillende instanties doorgeven kunnen zaken daadwerkelijk worden aangepakt. David: ‘Ik ben blij met de extra aandacht voor de wijk. We werken met veel professionals die van allerlei kanten ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld ook aan maatschappelijk werk en onze wijkboa’s. Juist de sterke gezamenlijke aanpak werkt beter.’

25 aanhoudingen
Vanaf begin dit jaar werken de verschillende organisaties met elkaar samen onder de naam ‘Pandora’. Dit heeft in de periode tot en met september tot de eerste resultaten geleid. Er zijn in het eerste halfjaar vijfentwintig personen aangehouden. De meeste aanhoudingen zijn druggerelateerd. Er zijn daarnaast ook aanhoudingen verricht voor het uitgeven van vals geld, openbare dronkenschap en huiselijk geweld. Er zijn 55 bekeuringen uitgeschreven. Bij diverse acties heeft de politie in totaal 14,5 kg harddrugs en 1 kg softdrugs in beslaggenomen. In totaal 1400 hennepplanten zijn in beslag genomen en vernietigd. Voor vijf panden is een zogenaamde bestuurlijke rapportage gemaakt door de politie. Het zijn panden die gekoppeld zijn aan druggerelateerde zaken. Bijvoorbeeld door het aantreffen van een hennepplantage in de woning of de aanwezigheid van verdovende middelen. Dit heeft ertoe geleid dat alle vijf de panden door de gemeente zijn gesloten, variërend van 3 tot 12 maanden.

Afpakken
In de strijd tegen de ondermijning en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit worden onder de noemer ‘afpakken’ financiële opbrengsten die voortvloeien uit criminele activiteiten in beslag genomen. Binnen de aanpak van Pandora heeft dit in het eerste halfjaar geleid tot inbeslagname van elf voertuigen, twee bromfietsen, enkele duizenden euro’s en diverse wapens. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en Belastingdienst criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.

Opvallende surveillances
Naast gerichte acties voert de politie samen met de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente opvallende surveillances uit in de wijk. Goede samenwerking is voor de gemeentelijke Boa’s van grote waarde. De combinatie met de wijkagent maakt het mogelijk om beter en effectiever de orde te handhaven. 'Het is van belang om oog te hebben voor de bron van een probleem en niet alleen voor de overlast' vertelt Wijk-Boa Christiaan Schoep. ‘Als je aanspreekbaar bent voor inwoners, dan ontvang je waardevolle informatie. Daarmee kunnen we gezamenlijk aan de slag. Soms deel je dan boetes uit, een andere keer ga je samen met de politie aan het werk of meld je iets bij de gemeente. Op die manier maken we een wijk samen veiliger.’  

Crime control
Tijdens een grote gezamenlijke controle op vrijdagavond 4 oktober wordt de samenwerking tussen de verschillende organisaties zichtbaar voor de wijkbewoners. Vanuit een centrale plek in de wijk wordt al het in- en uitgaande verkeer gecontroleerd. Naast politie, gemeente, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst verleent ook de KMar ondersteuning aan deze actie. De KMar ondersteunt bij de controle met documentexperts en richt zich op grensoverschrijdende criminaliteit. De inzet van de Belastingdienst is onder meer gericht op de inning van openstaande schulden. Hiervoor worden deurwaarders van de Belastingdienst ingezet tijdens de controle. De resultaten van de controle worden in de loop van zaterdag 5 oktober gecommuniceerd via politie.nl.

Pandora
De naam Pandora is gekozen vanuit de gedachte dat er, net als in het mythische verhaal, sprake is van ‘ellende’ waar onschuldigen, de wijkbewoners, last van ondervinden. Door samen met de bewoners en de verschillende betrokken organisaties de handen in elkaar te slaan wordt de overlast aangepakt met als doel het terugkrijgen van de rust in de wijk. De ‘hoop’ die rest in de box van Pandora, staat centraal voor de gezamenlijke aanpak. De sterke motivatie onder de aanpak is de gezamenlijke visie en overtuiging dat de leefbaarheid weer terugkomt in de wijk waardoor het voor de bewoners een fijne en veiligere plek is om te wonen en te leven. De naam wordt kracht bijgezet door een gezamenlijk logo dat gebruikt wordt op momenten dat de verschillende organisaties aan de slag zijn met of in de wijk.