Rotterdam - Flikken Rotterdam: voorkom criminaliteit in uw verhuurde woning

11 oktober 2018 12:27
Bron: Politie.nl

Met een film die tot stand is gekomen in samenwerking met acteurs van Flikken Rotterdam starten de gemeente Rotterdam en de politie een bewustwordingscampagne om criminaliteit in luxe appartementencomplexen te voorkomen.

De politie grijpt vanzelfsprekend in als er criminaliteit in woningen is. De gemeente kan een woning sluiten. Allemaal mogelijkheden, achteraf. Nog belangrijker is om samen met verenigingen van eigenaren (VVE’s) en bewoners te zorgen dat criminelen geen medebewoners worden.
Spookbewoning en ondermijning
Iedereen kent de voorbeelden van enorme hoeveelheden contant geld, vuurwapens en verdovende middelen die het afgelopen jaar werden aangetroffen in verschillende luxe appartementencomplexen in Rotterdam.
Vrijwel altijd was er sprake van spookbewoning; de verdachten verbleven wel in de woning maar stonden niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 
De eigenaar verhuurde zijn woning vaak via een verhuurbemiddelaar, terwijl hij vooraf niet wist dat deze bemiddelaar een criminele klantenkring had. 
Malafide verhuurbemiddelaars zijn voor criminelen een belangrijke schakel in de criminele bedrijfsvoering. Zij nemen contant geld aan, houden geen volledige administratie bij, bieden een volledig verhuurpakket aan en een inschrijving bij de Basisregistratie Personen (BRP) is niet nodig. Garantie voor anonimiteit, zodat de crimineel buiten het zicht van de overheid blijft. De onderwereld raakt zo verweven met de bovenwereld. Er is sprake van ondermijning. De politie en gemeente Rotterdam werken nauw samen om deze vorm van ondermijning aan te pakken.
VvE’s & bewoners
De Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en bewoners zijn vaak de sleutel tot succes in het gezamenlijk voorkomen van criminaliteit in de woonomgeving. De politie, gemeente, de VvE’s van de Statendam, Meridiaan en Maasdam en bewoners van deze 3 luxe wooncomplexen hebben maatregelen genomen om de zware criminaliteit achter de voordeur te stoppen. Dit heeft geleid tot een afname van zware criminaliteit in die appartementencomplexen.
Bewustwordingscampagne
De gemeente Rotterdam en politie eenheid Rotterdam hebben in samenwerking met Stan (Cees Geel) en Dries (Mark van Eeuwen) van Flikken Rotterdam een bewustwordingsfilm gemaakt. In de film worden de gevolgen van woningverhuur aan een crimineel zichtbaar en volgen er belangrijke tips voor goede verhuur. De film is de basis voor gesprekken tussen politiemensen, medewerkers van de gemeente Rotterdam en de VvE’s en bewoners. Daarnaast wordt de film op (social)media verspreid.
Voorkomen anonimiteit criminelen
Een belangrijk onderdeel in de aanpak van ondermijning is om het criminelen moeilijk te maken een anonieme verblijfplaats te vinden. De politie en de gemeente Rotterdam werken aan maatregelen om het bij criminelen geliefde anonieme wonen tegen te gaan, door te zorgen voor een betere balans tussen sociale controle, veiligheid en privacy. Dit gebeurt onder meer door de herziening van de hoogbouwvisie, samenwerking met wooncorporaties en gesprekken met verhuurbemiddelaars om te voorkomen dat zij (onbewust) met criminelen in zee gaan.
Voorkomen en melden
Met een paar simpele tips, kan verhuur van een woning aan een crimineel al voorkomen worden. Controleer bijvoorbeeld de identiteit van de huurder door het legitimatiebewijs op echtheidskenmerken te checken. Vraag om een bewijs van inkomen en controleer dit bij de werkgever. Omdat criminelen graag onvindbaar zijn, betalen zij graag grote bedragen met contant geld. Accepteer dus geen contante betalingen van de huur. Houd toezicht op de woning, door minimaal vier keer per jaar de woning te controleren. Vraag de huurder ook om een kopie van de inschrijving Basisregistratie Personen (BRP) van ieder lid van het huishouden. En doe alleen zaken met een verhuurmakelaar die bij een brancheorganisatie is aangesloten. Meer tips  zijn te vinden op https://www.rotterdam.nl/goede-verhuur

Bij vermoedens dat er misstanden in uw verhuurde woning plaatsvinden of in uw omgeving, dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Neem contact op met het Hennepteam van de gemeente Rotterdam: 06 - 201 332 89 als u vermoedt dat er een hennepkwekerij in de woning is. Als er mogelijk sprake is van illegale kamerverhuur, kunt u dit melden bij het algemene nummer van de gemeente Rotterdam: 14 010
Aanpak ondermijning
Spookbewoning, drugshandel en wapenbezit ondermijnen onder meer onze maatschappij. Ondermijning treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. Wij maken de veelal onzichtbare ondermijning zichtbaar en pakken deze aan. Dat doen we als overheid samen. Ondermijning drukt eerlijke economie weg, vergiftigt het opvoedingsklimaat en bedreigt de maatschappelijke integriteit. Ook de veiligheid in de buurt en woonplezier wordt door ondermijnende criminaliteit aangetast.

Verdovende middelen Wapenbezit
  • 8fdef123f7fbd03c94c755b53e852548