Rotterdam - Preventieacties tegen woninginbraak in Rotterdam-noord

27 juni 2013 12:46
Bron: Politie.nl

Met preventieacties worden bewoners in Rotterdam-Noord de komende tijd extra alert gemaakt op woninginbraak. In Blijdorp is een ex-inbreker op pad geweest om de inbraakgevoeligheid bloot te leggen en in de Kloosterbuurt komen er portiekgesprekken en voorlichting over deurspionnen. Met preventieve maatregelen is de kans op inbraak vele malen kleiner. Deelgemeente, politie en Woonstad Rotterdam willen met deze acties bewoners helpen hier iets tegen te doen. Juist nu in de zomer en tijdens vakanties inbraken vaker voorkomen.

De acties richten zich op twee buurtjes waar woninginbraak bovengemiddeld
vaak voorkomt in Noord. Er is voor gekozen om de preventie op straatniveau aan
te pakken en specifiek in te gaan op het probleem dat zich daar voor doet. In de
omgeving Statensingel en Nolensstraat is dat het niveau van ramen en deuren open
laten staan en in de Hooglandstraat portiekdeuren opendoen zonder te kijken wie
er voor de deur staat.

Ramen dicht, deuren dicht
Uit het rondje door Statensingel en Nolensstraat blijkt dat er nog wel
wat te verbeteren valt aan inbraakpreventie aan de voornamelijk particuliere
huizen. De ex-inbreker zag open deuren, open ramen, sleutels en ladders voor de
pak, drukbeboste donkere hoeken en meer van die aanleidingen voor een inbreker
om toe te slaan. Bewoners hebben een uitnodigingsbrief gekregen voor een
informatiebijeenkomst waar ze behalve preventievoorlichting door de wijkagent
ook een afspraak kunnen maken voor een veiligheidsscan van hun woning. Om
bewoners extra te attenderen zijn er informatieborden in de straat geplaatst en
digitale matrixborden op de doorgaande wegen in de omgeving. 

Eerst kijken, dan deur open
Om bewoners in de Hooglandstraat erop attent te maken dat er altijd een inbreker
voor de portiekdeur kan staan en het dus niet slim is om zomaar een deur open te
doen zonder te kijken wie er binnenkomt, gaan Woonstad Rotterdam, politie of
deelgemeente langs de deuren. Bewoners krijgen een sticker voor op
intercomtelefoon en samen met posters in de portieken moet het hen er steeds aan
herinneren om alert te zijn op onbekenden die aanbellen en het open laten staan
van portiekdeuren. In het seniorencomplex het Van der Ploeghuis worden bewoners
ook regelmatig verrast door een inbreker omdat ze niet kunnen zien wie er voor
de deur staat. Daarom komt hier een deurspionnenactie. Binnenkort volgt een
voorlichtingsbijeenkomst hierover.

  • 7c5a46b367f038d8c8a5b24dbced87e5