Utrecht - Grote controle bij 17 bedrijven op bedrijventerrein Overvecht

4 december 2018 14:38
Bron: Politie.nl

Vandaag controleren de gemeente Utrecht, Belastingdienst, Douane en politie zeventien bedrijven op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht. 

Op basis van verschillende meldingen en onderzoeksinformatie hebben politie en gemeente het vermoeden dat sommige bedrijven criminele activiteiten mogelijk maken. Bij deze bedrijven controleren we of er wordt gewerkt volgens het bestemmingsplan en de vergunningen, en of de ondernemers de belastingregels naleven. Als bij de controle iets wordt gevonden dat aanleiding geeft tot een verdenking van strafbare feiten dan stelt de politie een vervolgonderzoek in. Door de samenwerking ontstaat een vollediger beeld van wat zich in een onderneming afspeelt en kan de overheid slagvaardiger optreden. De overheid wil met deze actie de leefbaarheid en de veiligheid op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht verbeteren en ondermijning tegengaan. 

Ondermijning

Criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Dit noemen we ondermijning. Door ondermijning gezamenlijk aan te pakken, kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten – en ook dit bedrijventerrein – weer veiliger. 

Wat kunt u doen? 

Uw informatie kan heel waardevol zijn. Meld zaken die volgens u niet in orde zijn bij gemeente of politie. 

Bel 0900-8844 als u informatie heeft voor de politie, een vraag heeft of contact wil met uw wijkagent. Melden en uploaden van foto’s of filmpjes kan ook op www.politie.nl. 
Bel 112 als elke seconde telt. 

 

  • 5c8d50fe9e9076bfbbf70358d808dc7a