Criminaliteit licht gestegen in Nederland

Foto: politie.nl

15 april 2019 08:00
Bron: Politie.nl

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal geregistreerde misdrijven consequent. In het eerste kwartaal van dit jaar is voor het eerst sinds jaren een lichte stijging te zien. Vooral de stijging van het aantal internetaangiftes valt op.

Het aantal geregistreerde misdrijven is gestegen met 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. In de eerste drie maanden van 2019 zet de daling van woninginbraken verder door. Er zijn 16 procent minder inbraken geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij andere vormen van criminaliteit is een toename in registraties te zien. Zo steeg het aantal aangiftes van overvallen met 22 procent. Vooral maaltijd- en pakketbezorgers werden vaker slachtoffer van overvallen. Maar ook het aantal overvallen op woningen, snackbars en winkels is toegenomen. Daarnaast waren er meer gevallen van internetfraude. De politie registreerde 38 procent meer van dergelijke digitale misdrijven.

DigiD

De stijging van de geregistreerde delicten is voor een deel te verklaren door aanpassingen rond internetaangifte en de invoering van een DigiD-app door de overheid. Hierdoor is inloggen op Politie.nl eenvoudiger geworden. Daarnaast is de toename te verklaren door een aanpassing in de wijze van registratie van misdrijven door de politie, waardoor verschillende overtredingen bij eenzelfde delict een eigen registratie krijgen. Bijvoorbeeld voor een straatroof met een vuurwapen, wordt nu het wapenbezit als apart misdrijf geregistreerd.

Dataportaal

De politie wil transparant zijn en publiceert tegenwoordig structureel cijfers over onder andere aangiftes en prestaties op politie.data.nl.  Hiervoor werkt de politie intensief samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Beroving Inbraak Overval Wapenbezit
  • 11ecc2ed17e84dc1106f7cdf77e9afe7