Budel - Wie zijn de huidige wijkagenten van Budel?

2 juli 2013 17:24
Bron: Politie.nl

Leo de Waard en Ron van de Voort zijn de wijkagenten van Budel op dit moment. Ron neemt al geruime tijd de functie van wijkagent Toon Vos waar die na een tijdelijke uitstap naar de recherche zijn werk in de wijk weer zou oppakken. Toon heeft echter definitief gekozen voor een functie elders binnen de politie en komt niet meer terug als wijkagent in Budel. Zolang de functie vacant is blijft Ron deze waarnemen.

Wat doet een wijkagent?
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg
binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op
zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met
collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de
wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw
wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden
problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden,
en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u
vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan
gerust contact op met Leo de Waard of Ron van de Voort.
Wat doet de wijkagent met uw melding?
Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken.
Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem
poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast
zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de
gemeente of woningbouwverenigingen.
Hoe kom ik in contact met mijn wijkagent?
Dit kan via internet,
www.politie.nl. Kijk op "Mijn buurt" wie uw
wijkagent is en stuur een e-mail. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor
een afspraak met uw wijkagent.

  • db6534aedae4e1e9a5593f92d55fd9c6