Topinkomens bij politie gedaald in Nederland

Foto: politie.nl

25 april 2019 11:05
Bron: Politie.nl

Het aantal politiefunctionarissen dat meer verdient dan een minister – de zogenoemde WNT-norm – is vorig jaar gehalveerd van 22 naar 11. Met de 11 politieambtenaren die hier nog niet aan voldoen, is overeengekomen dat zij hun inkomen binnen drie jaar afbouwen tot onder de norm.

In 2013 is afgesproken dat topfunctionarissen bij de overheid en semipublieke organisaties niet meer mogen verdienen dan een minister. Dit staat in de Wet normering topinkomens (WNT). Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld. In 2018 was dit € 189.000. Bij dit bedrag zijn naast het salaris ook alle belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen inbegrepen, evenals pensioenopbouw en beloningen die op termijn worden uitbetaald.

Korpsleiding

Binnen de politie is de WNT van toepassing op de leden van de korpsleiding. Hun salaris voldoet al aan de regelgeving, maar nog niet in alle gevallen aan de WNT-norm. Voor twee leden van de korpsleiding geldt dat het inkomen volgens het wettelijke overgangsrecht stapsgewijs wordt afgebouwd tot het geldende maximum.

Overige functionarissen

Zoals afgesproken in de wet publiceert het korps naast de gegevens van de leden van de korpsleiding ook de inkomensgegevens van ‘overige functionarissen’ die boven de WNT-norm uitkomen. De politie vindt het belangrijk het aantal overschrijdingen nog verder terug te dringen. Daarom is met medewerkers uit deze groep overeengekomen dat zij zich ook aan de WNT-norm gaan houden. Dat betekent dat zij zich vrijwillig gecommitteerd hebben aan het afbouwen van hun inkomen. De komende jaren zal deze beweging worden voortgezet. De norm wordt ook opgenomen in het Besluit bezoldiging politie (Bbp).

Open over beloningen

Leonard Kok ,lid korpsleiding, is tevreden over de halvering. ‘We zien nu duidelijk de resultaten van de gemaakte afspraken. De politie wil open en transparant zijn over beloningen en binnen afzienbare termijn zullen alle politiemedewerkers onder de WNT-norm vallen, ook al is dit niet wettelijk verplicht.’

Lees ook de Kamerbrief en het overzicht van de WNT-cijfers politie voor 2018.

Organisatie Overig
  • e8168952752639c848ea046307c80cac