Ombudsfunctionaris politie stap dichterbij in Nederland

Foto: politie.nl

3 oktober 2019 11:01
Bron: Politie.nl

Zo snel mogelijk moet de ombudsfunctionaris bij de politie starten. Dat hebben de korpsleiding en de Centrale Ondernemingsraad (COR) gezamenlijk besloten.

De start van een ombudsfunctionaris bij de politie is een stap dichterbij gekomen, na overleg tussen korpsleiding en de Centrale Ondernemingsraad (COR) afgelopen weken. De ombudsfunctionaris moet een onafhankelijke plek binnen onze organisatie worden waar politiemensen terecht kunnen met meldingen over grensoverschrijdend gedrag van collega’s of leidinggevenden. Korpschef Erik Akerboom kondigde op 2 augustus jl. een ‘onafhankelijk meldpunt aan voor signalen over discriminatie, uitsluiting en ander ontoelaatbaar gedrag bij de politie.’ De ombudsfunctionaris past binnen de ingezette lijn van korpsleiding en politiechefs om het sociale en veilige karakter binnen de politie te versterken.

Korpschef: ‘voorkomen dat collega’s vastlopen’

Korpschef Erik Akerboom wil voorkomen dat collega’s met klachten vastlopen: ‘Met dit besluit willen de korpsleiding, de politiechefs en de COR haast maken met het inrichten van een onafhankelijke plek waar collega’s in de knel terechtkunnen. De ombudsfunctionaris krijgt daarom directe toegang tot mij. Dit onderwerp heeft een hoge prioriteit voor mij, voor de hele politieleiding en gelukkig ook voor de ondernemingsraad. We hebben goede afspraken gemaakt en werken die de komende tijd verder uit.’

Voorzitter COR: ‘samen aan de slag’

Voorzitter van de COR, Rob den Besten, vindt de komst van een ombudsfunctionaris een goede zaak: ‘We snappen dat de korpschef dit voorstel heeft gedaan, maar het is vooral belangrijk om als collega’s met elkaar aan de slag te gaan. De COR wil vooral bestaande loketten versterken. We krijgen veel signalen dat er dingen niet goed gaat en da’s jammer, daar moeten we met elkaar aan werken. Wat ons betreft is de ombudsfunctionaris een tijdelijke voorziening, omdat we er met elkaar voor moeten zorgen, dat deze functionaris over 3 jaar niks meer te doen heeft.”

 

Uitgangspunten ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris krijgt een onafhankelijke positie binnen onze organisatie. Hij of zij krijgt de beschikking over een ondersteunend team en kan direct aangeven welke interventie in een bepaalde situatie nodig is, of zelf onderzoek doen. De bestaande meldpunten en loketten gericht op bejegening, integriteit en sociale veiligheid blijven, net als de lijnbevoegdheid, in werking en in positie. De meldpunten en loketten worden verder doorontwikkeld; denk hierbij aan het Landelijk Meldpunt Misstanden (Integriteit), de afdeling VIK (interne onderzoeken en klachtbehandeling) en het vertrouwenswerk.

In een brief heeft de COR eerder al een aantal aanvullende vragen gesteld aan de korpsleiding over de adviesaanvraag. Zo wil de COR dat voor collega’s duidelijker wordt waar ze met welke problemen terecht kunnen. Volgens Den Besten is dat nu vaak niet duidelijk. Ook wil hij dat er meer aandacht komt voor leiderschap en goed werkgeverschap en dat er een plan van aanpak komt voor het beter in stelling brengen van de huidige loketten. ‘Onze uitgebreide brief is wellicht ongewoon, maar geeft aan dat we er serieus naar kijken en dan vooral naar wat dit voor collega’s betekent. Het moet hen namelijk helpen. Daar zijn en blijven we scherp op.’

 

Vervolgstappen

De komende weken worden de voorwaarden voor de inrichting en het zorgvuldig kunnen functioneren van de ombudsfunctionaris verder uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de Centrale Ondernemingsraad. Zo wordt onder andere bekeken op welke manier de ombudsfunctionaris zal worden ondersteund, hoe de taakverdeling en afbakening t.o.v. bestaande meldpunten en loketten precies wordt, en op welke manier het eerste meldpunt van een de ombudsfunctionaris het beste kan worden ingericht.

Organisatie
  • d1eb7f93c3dab4427d7ea06e4a473ebf