Waalre - Een nieuwe wijkagent voor Waalre

15 juli 2013 15:05
Bron: Politie.nl

In Waalre zijn in totaal drie wijkagenten actief. Leon Aarts is de nieuwe wijkagent in het gebied. Hij volgt Bart Verhoeven op die Waalre heeft ingeruild voor Geldrop.

Verdeling gebied
Leon is samen met Arjan van Roosmalen verantwoordelijk voor
Aalst en Joland Geenen is de wijkagent voor het overige deel van Waalre. Leon is
in eerste aanleg het aanspreekpunt voor Aalst-West waar de wijk de Voldijn
onderdeel van uit maakt en Arjan van Roosmalen voor Aalst-Oost met de wijk
Ekenrooi. Uiteraard werken de wijkagenten nauw samen binnen de gemeente en
vervangen zij elkaar waar nodig.
Nieuwe wijkagent

De nieuwe wijkagent, Leon Aarts, werkt reeds geruime tijd bij de
politie. Hij startte in 1990 bij de gemeentepolitie in Eindhoven en ging
vervolgens naar Helmond. In 2000 maakte hij de overstap naar de hondenbrigade.
Zeven jaar later ging hij in het centrum van Eindhoven als wijkagent en
horecaprojectleider aan de slag. Tevens werd hij daar taakaccenthouder
Antillianen en verdovende middelen. In 2011 maakte hij op detacheringbasis een
uitstap naar de Gemeente Eindhoven waar hij als casusregisseur Antillianenbeleid
meewerkte aan het opzetten van trajecten rondom werken, wonen en welzijn met als
uiteindelijke doel overlast en criminaliteit terug te dringen. En nu weer terug
aan de slag als wijkagent. "Waalre is op hoofdlijnen niet vreemd voor mij als
gebied. In mijn tijd als hondengeleider kwam ik er zo nu en dan. Echter als
wijkagent is het belangrijk dat je meer de diepte in gaat. Ik ben dan ook bezig
om mij de lokale kennis goed eigen te maken. Kennen en gekend worden is hierbij
cruciaal. Ik ga dan ook persoonlijk kennismaken in mijn nieuwe wijk met de
partners, ondernemers en waar mogelijk ook met de bewoners. Ik vind het een
uitdaging om naar (nieuwe) mogelijkheden te zoeken zodat iedereen zijn of haar
positieve aandeel kan hebben in de maatschappij," aldus een enthousiaste Leon.

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg
binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op
zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met
collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de
wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw
wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de
gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden
problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden,
en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u
vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan
gerust contact op met één van de Waalrese wijkagenten.
Wat gebeurt met uw melding?
Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken.
Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem
poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast
zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de
gemeente of woningbouwverenigingen.

 
Contact
Dit kan via internet, www.politie.nl. Kijk op "Mijn buurt" wie
uw wijkagent is en stuur een e-mail. Natuurlijk kunt u ook 0900-8844 bellen voor
een afspraak met uw wijkagent.

  • 585d1e23763e69ecbabb1f978b991440