Aerdt - Hond overleden door gif in Aerdt

17 juli 2013 13:22
Bron: Politie.nl

Bij de politie is vorige week gemeld dat de hond van een hondenbezitter uit Aerdt is overleden na het eten van vermoedelijk rattengif. Dit is na het overlijden van de hond vastgesteld door een dierenarts. De hond zou het gif ergens in de wijk Waaijakkers binnen moeten hebben gekregen.

Een andere hondenbezitter uit Lobith meldde onlangs dat haar hond ziek zou
zijn geworden na het eten van iets op straat. Of ook hier sprake was van
vergiftiging is niet bekend. De politie heeft geen enkele aanwijzing dat er een
verband is tussen de meldingen en ook is niet bekend of het gif in Aerdt al dan
niet opzettelijk is neergelegd. Toch wil de politie hondenbezitters
zekerheidshalve op deze meldingen attenderen en vragen alert te zijn.

Als mensen meer weten of iets verdachts aantreffen in de gemeente Rijnwaarden
vraagt de politie om dat door te geven aan de wijkagent via 0900-8844.

2013074062, 2013075048, 2013075053

  • 4400df5eeecc6ae1a88b43cd09722fc8