Schipluiden - Integrale verkeersactie waterrecreanten

22 juli 2013 14:09
Bron: Politie.nl

In de gemeente Midden-Delfland hield de politie in samenwerking met provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, het Hoogheemraadschap Delfland en de brandweer een grote actie, genaamd ‘waterkracht’, waarbij zij waterrecreanten controleerden op een juiste naleving van de waterwetgeving/ scheepvaart.

In totaal zijn 15 processen-verbaal uitgereikt voor ondermeer
ontbreken vaarbewijs, ontbreken dodemansknop en varen onder invloed.

De actie was zondag 21 juli van 10.00 uur tot 18.00 uur. Om ook
de veiligheid op het water te bewaken vond er een integrale verkeersactie op het
water plaats. Niet alleen de politie controleerde, maar ook andere ketenpartners
volgens de regelgeving scheepvaart. Daarnaast hecht de brandweer Haaglanden
waarde aan het voorkomen van brand, ook op het water. Daarom deelde de brandweer
folders uit tijdens deze actie met informatie en tips over gasflessen,
gasleidingen en blussen aan boord. In totaal zijn 15 processen-verbaal
uitgereikt.

  • 0eca92e7efaa3a43cfd6856479ace578