Nieuwkoop - Hardere aanpak alcoholgebruik en geluidsoverlast op water

22 juli 2013 16:47
Bron: Politie.nl

De politie van Nieuwkoop-Kaag en Braassem let tijdens vaarsurveillances extra op alcoholgebruik. De politie ziet dat vooral jongeren in de zomermaanden veel alcohol nuttigen op een vlet of een ander soort vaartuig.

De vaartuigen zijn vaak voorzien van kratten bier en ander
alcoholische dranken. Onder invloed van alcohol luisteren de jongeren naar harde
muziek wat weer overlast veroorzaakt bij andere recreanten op en rond het water.

De politie gaat deze vorm van geluidsoverlast en alcholgebruik
hard aanpakken en zal bij herhaaldelijk overtreding de geluidsapparatuur en/of
drank of zelfs de boot in beslag nemen en proces-verbaal opmaken. De overtreders
krijgen in eerste instantie een waarschuwing. De politie zal optreden op basis
van artikel 4.6a geluidshinder in de openlucht, artikel 5.57 orde op het
openbare water en artikel 2.48 verboden drankgebruik.

  • 9fc63a91d596a592d1c8b2b59be4a04f