Lichtenvoorde - Controles op restalcohol na Zwarte Cross

29 juli 2013 17:34
Bron: Politie.nl

De politie heeft maandagochtend 29 juli op de drie belangrijkste vertrekroutes bezoekers van het Zwarte Crossfestival op alcohol gecontroleerd. Van de 4487 gecontroleerde bestuurders bleken er 31 nog te veel restalcohol in hun bloed te hebben. Van twee (beginnende) bestuurders is het rijbewijs ingevorderd. Naast de alcoholcontroles zijn twee caravans uit het verkeer genomen wegens het ontbreken van een kenteken.

Restalcohol
De politie controleerde de huiswaarts kerende festivalbezoekers
op ‘restalcohol’. Restalcohol is het percentage alcohol dat in het bloed
overblijft na een (te) korte nachtrust. Het menselijk lichaam heeft 1 of 1,5 uur
nodig om een standaard glas alcohol af te breken.

De controles vonden plaats tussen 07.00 en 13:00 uur op drie
locaties: aan de N313 ter hoogte van het restaurant ‘De Domme Aanleg’, aan de
N18 bij discotheek ‘Radstake’ en aan de N18 Groenlo – Eibergen ter hoogte van
het voormalige tuincentrum Groenrijk.

Van twee bestuurders is het rijbewijs ingevorderd. In beide
gevallen ging het om een beginnend bestuurder. Bij De Domme Aanleg blies een
beginnend bestuurder 430 ug/l en bij de Radstake 415 ug/l. Dat is voor allebei
bijna vijf keer meer dan voor een beginnend bestuurder maximaal is toegestaan.

Aangekondigd
De alcoholcontroles zijn van te voren door de politie en de
organisatie aangekondigd en vinden elk jaar plaats. De cijfers van voorgaande
jaren laten zien dat de controles effect hebben. Dit jaar had omgerekend bijna
0,7% van de vertrekkende bestuurders nog teveel alcohol in het bloed (31 van
4487 gecontroleerde bestuurders). Dat is het laagste percentage tot nu toe.
Cijfers vorige jaren
In 2008 zijn er 1500 bestuurders gecontroleerd, 58 (bijna 4%)
van hen bleek toen nog teveel alcohol in het bloed te hebben. In de jaren daarna
daalde dat percentage naar 1 - 1,5% procent (2009 1,5%, 2010 1%, 2011 1,5%, 2012
0,99%).
BOB blijft belangrijk!
De politie is blij te zien dat het aantal bestuurders met een
strafbare hoeveelheid alcohol in het bloed afneemt. Tegelijkertijd benadrukt de
politie dat er ook bestuurders zijn die wellicht (net) onder de strafbare limiet
blijven, maar dat ook voor deze categorie geldt dat zij scherper zouden zijn in
het verkeer als ze volledig nuchter zouden zijn. Kortom, de politie blijft
benadrukken hoe belangrijk het is om met elkaar goede afspraken te maken over
wie de BOB is, en ook het lichaam voldoende tijd te geven om de alcohol af te
breken na het nuttigen van (veel) alcohol.
Samenwerking
De controle van maandagochtend is gehouden door de verschillende
Verkeershandhavingsteams binnen de eenheid Oost-Nederland in samenwerking met de
Landelijke Eenheid. Ook een team van Veilig Verkeer Nederland was weer aanwezig
en deelde BOB-sleutelhangers uit aan nuchtere bestuurders.
Nachtelijke controle
Naast de grote controles op maandagochtend is er zondagavond en
-nacht tussen 19.30 en 02.00 uur ook door de politie op alcohol gecontroleerd
rond het terrein van de Zwarte Cross. Bij deze controle zijn 786 bestuurders
gecontroleerd. Twee van hen hadden teveel gedronken (300 ug/l en 485 ug/l). Er
is ook een bestuurder bekeurd die 101 km/h reed op een weg waar je maximaal 60
mag en waar ook veel fietsers reden.

  • eb1e2444dc941c9ead661e49101da48e