Den Haag - Kamerlid bezoekt vrijwillige politie

30 juli 2013 14:32
Bron: Politie.nl

Het PvdA-Kamerlid Grace Tanamal liep in juli twee dagen mee met de vrijwillige politie in Den Haag. Ze was onder de indruk van de actieve bijdrage die buurtbewoners leveren als het gaat om de veiligheid in de (directe) woonomgeving.

Het PvdA-Kamerlid Grace Tanamal is voor haar fractie onder meer
vertantwoordelijk voor de portefeuille mantelzorg en vrijwilligerswerk en bracht
eerder dit jaar ook al een bezoek aan de vrijwillige politie. Hoewel ze wel van
het bestaan van de vrijwillige politie afwist, wist ze niet precies wat ze
deden. Haar eerste bezoek bracht hier verandering in. “Ik ben zeer onder de
indruk van alle taken die vrijwilligers op zich nemen en ik ben vast van plan om
nog een paar keer met ze op pad te gaan”, aldus het Kamerlid. Ze voegde woord
bij daad en meldde zich op 18 juli wederom bij Bureau Burgersamenwerking van de
Haagse politie voor een tweedaagse stage.
Zij werd ontvangen door bureauchef Frans de Ruiter, waarmee zij het doel van
haar bezoek en het programma doorsprak. Hierbij kwam onder meer het bijzonder
karakter van het vrijwilligerswerk ter sprake, dat een onmisbare aanvulling is
op het beroepskrachten van de politie.

Project Heterdaadkracht
De eerste dag liep het Kamerlid mee in Den Haag, waar zij een kijkje nam bij
het Project Heterdaadkracht op de Leyweg. Zij woonde een appél bij en liep mee
met een surveillance. Zij sprak met een aantal burgers en winkeliers over de
positieve effecten van de aanwezigheid van o.a. de Vrijwillige Politie op de
Leyweg. “De Vrijwillige politie heeft een grote bijdrage geleverd aan het veilig
maken van winkelcentrum De Leyweg. De winkeliers waren vol lof. Samen meer
Heterdaadkracht is een Topproject. Er is een goede samenwerking met publieke en
private partijen”, aldus Tanamal.
Koopavondsurveilance
Op vrijdag 19 juli ging zij aan de slag bij Bureau Zoetermeer, waar de dag
begon met een korte rondleiding. Er volgde een korte uitleg over de
verschillende disciplines van vrijwilligerswerk, waarna zij kennismaakte met een
aantal buurtonderzoekers tijdens het meegelopen met een buurtonderzoek. In de
avond ging zij mee met een koopavondsurveillance en werd er kennsgemaakt met een
aantal buitenvrijwilligers.
Aan het einde van haar ‘stage’ gaf Tanamal aan respect te hebben voor de
manier van werken van de politievrijwilligers en dat ze van grote waarde voor de
politieorganisatie zijn. De extra “ogen en oren”  verhogen de pakkans. Tijdens
haar bezoeken sprak het Kamerlid ook met enkele burgers over hun ervaringen met
politievrijwillgers. Deze gaven aan goede ervaringen te hebben met vrijwilligers
bij bijvoorbeeld buurtonderzoeken.

  • 3109ffb6833f2d21454e531e9f7951f9