Oosterhout - Veilig hang- en sluitwerk helpt tegen inbrekers

1 augustus 2013 15:13
Bron: Politie.nl

Goed hang- en sluitwerk werkt effectief tegen woninginbraken. De afgelopen twee weken werd er bij de politie 25 keer aangifte gedaan van woninginbraak in Oosterhout. In vijftien van die gevallen bleef het bij een poging, in tien gevallen werd er daadwerkelijk ingebroken. Politie en gemeente concluderen dat goed hang- en sluitwerk veel inbraken voorkomt.

Waarschuwen
Politie en gemeente willen de burgers van Oosterhout waarschuwen
tegen de nieuwste praktijk op dit gebied. Opmerkelijk is dat veel van de recente
woninginbraken overdag plaatsvinden. De inbrekers zijn vermoedelijk
gelegenheidsinbrekers die veelal gebruik maken van de zogenaamde
‘flippermethode’. Met een stukje plastic (zoals een bankpasje) maken ze
gemakkelijk een voor- of een achterdeur open.
Aantal woninginbraken gedaald
Het aantal woninginbraken in Oosterhout is, door gericht beleid
van gemeente en politie en samenwerking met bewoners, de afgelopen jaren flink
gedaald. Het aantal meldingen van woninginbraken bleef beperkt tot twee à drie
per week. De afgelopen twee weken heeft Oosterhout te maken gehad met een
plotseling opleving van het aantal meldingen. Opvallend daaraan is dat het veel
bij pogingen blijft. Het kost een inbreker tijd om een goed beveiligde woning
binnen te dringen. Als het te veel tijd kost, geeft hij het op.
Klaarlichte dag
Omdat de recente inbraken bij klaarlichte dag plaatsvinden is
het aan te raden om ook overdag deuren zo veel mogelijk op slot te doen, ook als
u even naar boven gaat. Politie en gemeente vragen de burgers verder om ogen en
oren open te houden en verdachte of ongewone situaties te melden bij de
politie.Via Burgernet houdt de politie de inwoners op de hoogte van actuele
ontwikkelingen op dit gebied. Meld u dus aan bij Burgernet. Informatie over
veilig hang- en sluitwerk (Keurmerk Veilig Wonen) is te vinden op de website van
de gemeente Oosterhout
(www.oosterhout.nl>inwoners>veilig).

 

Bron: Persbericht Gemeente Oosterhout

  • 45d5a5c0016dd1fe2b1cbc4180555766