Graauw - Illegale fuiken gevonden tijdens visserijcontrole Graauwse Kreek

9 augustus 2013 15:34
Bron: Politie.nl

Vissen stropen is in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds een lucratieve business. Eerdere controles in de Vlaamse Kreek en de Rotte Kreek hebben aangetoond dat er veel vis wordt gestroopt met behulp van fuiken. Reden voor de politie, Staatsbosbeheer en de plaatselijk visvereniging om geregeld in onderlinge samenwerking visserijcontroles uit te voeren. Op 6 augustus j.l. vond een visserijcontrole plaats op de Graauwse Kreek.

Zoekslag
De politie van bureau Hulst en Staatsbosbeheer hebben het
watertraject tussen Grauw en Paal met een boot nauwkeurig bekeken. Het vermoeden
dat er gestroopt wordt, is ruimschoots bevestigd. In totaal zijn er 11 illegale
fuiken uit het water gehaald die bovendien niet voorzien waren van een
verplichte keerwand. Zo'n afscheiding moet voorkomen dat vogels, ratten en te
grote vissen in de fuik terechtkomen. Vissen met fuiken is alleen toegestaan
voor officiƫle en geregistreerde beroepsvissers. In de kreken van de gemeente
Hulst zijn er echter geen beroepsvissers actief die met fuiken mogen vissen. De
visrechten van visverenigingen of particuliere personen hebben alleen betrekking
op vissen met een hengel. Visverenigingen spannen zich in om de visstand op een
gewenst peil te houden door levende vis in te kopen en uit te zetten.

Vangst
De controleurs haalden uit de fuiken in de Graauwse Kreek een
grote karper, een krab, zes palingen, drie zeelten, drie rietvoorns, tien
kolbleien, 5 baarzen en drie botten. Vooral de paling is bestemd voor de
clandestiene handel. Tot nu toe zijn er geen verdachten aangehouden. De illegale
fuiken worden vernietigd.
Forse boetes
Het beleid van de overheid is gericht op de bescherming van
inheemse vissoorten en een ecologisch verantwoorde visstand waarbij legale
hengelaars op een aangename manier kunnen vissen. Dit lukt niet als visstropers
vis uit het water halen. Door regelmatig te controleren wordt geprobeerd
visstroperij terug te dringen en te ontmoedigen. Overtredingen kunnen leiden tot
forse boetes of zelf gevangenisstraf. Bovendien valt aalstroperij tegenwoordig
onder de misdrijven. In 2007 is de paling tot beschermde diersoort verklaard en
is er een Europees herstelplan opgesteld.

  • fe59f59da9a2d965eb484be46d6e2b56