Oriënterend onderzoek levert geen vermoeden op van plichtsverzuim in Nederland

13 december 2022 17:08
Bron: Politie.nl

Het oriënterend onderzoek naar het handelen van de voorzitter van de ondernemingsraad (OR) van de Landelijke Eenheid, rond een strafrechtelijk onderzoek naar haar broer, is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek én een aanvullend gesprek met de OR-voorzitter hebben bij politiechef Oscar Dros niet geleid tot een vermoeden van plichtsverzuim. Er komt dan ook geen aanvullend disciplinair onderzoek.

In juni van dit jaar gaf Oscar Dros opdracht tot een oriënterend onderzoek: een vooronderzoek dat zich richt op de vraag of er mogelijk sprake is van verwijtbaar handelen. Er waren vragen gerezen over de handelwijze van de OR-voorzitter rond een strafrechtelijk onderzoek uit 2017 naar haar broer.  Medewerkers van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Korpsstaf voerden het onderzoek uit.

'Er is de afgelopen maanden gedegen onderzoek verricht',  zegt Dros. 'Dat heeft geleid tot een uitgebreid onderzoeksrapport. In een aanvullend gesprek is de voorzitter van de OR nog eens uitgebreid ingegaan op vragen. Op basis van het onderzoek en dit gesprek is er voor mij maar één conclusie mogelijk: er is geen sprake van plichtsverzuim. Ik heb geen moment getwijfeld aan haar integriteit en dat wordt nu bevestigd.'

Behalve de handelwijze van de OR-voorzitter is ook het handelen van de politie onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek worden op korte termijn verwacht. Vooruitlopend hierop merkt Dros op dat de geruchten die dit jaar de kop opstaken, niet volledig nieuw waren. 'Maar de organisatie heeft verzuimd dit destijds goed uit te zoeken. Dat had wel moeten gebeuren.'

De ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid is maandag geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Organisatie
  • 35ea4eab416d2fe037ac129798cb9a0e