Rotterdam - Aandachtspunten van de politie tijdens VKV City Racing

15 augustus 2013 16:17
Bron: Politie.nl

Zondag 18 augustus vindt in Rotterdam het autosportevenement VKV City Racing plaats. De binnenstad van Rotterdam is dan voor een groot deel afgesloten voor het overige verkeer en is gereserveerd voor de demonstraties van onder andere Formule 1 auto’s. Om het evenement goed te laten verlopen, heeft de politie vooraf een aantal aandachtspunten voor de bezoekers.

Vervoer
Aanstaande zondag is Rotterdam voor de negende keer het toneel van dit
autosportevenement. Het evenement is grotendeels gratis toegankelijk en ieder
jaar komt hier een groot aantal toeschouwers op af. Het advies luidt daarom om
vooral met het openbaar vervoer te komen. Bij het ontstaan van te grote
concentraties publiek op bepaalde locaties in het centrum, zal de politie, in
nauwe samenwerking met de organisatie en Stadsbeheer, proberen die te spreiden.

Stellages
De ervaring leert dat de bezoekers in objecten langs het parcours klimmen en
allerlei attributen meenemen om beter zicht te hebben op het parcours. Ook
rolsteigers en zelfgebouwde constructies zijn in het verleden meegenomen om de
demonstaties beter te kunnen volgen. De politie benadrukt om deze thuis te
laten. De stellages kunnen een gevaarlijke situatie opleveren voor omstanders.
En mocht het, om wat voor reden dan ook, noodzakelijk zijn grote groepen mensen
snel te verplaatsen, dan vormen deze constructies mogelijk ook een gevaar. De
rolsteigers en zelfgebouwde constructies worden, in navolging van voorgaande
jaren, dan ook niet getolereerd. Als de organisatie, medewerkers van Stadsbeheer
of de politie zo'n bouwsel zien, dan wordt de gebruiker verzocht deze af te
breken c.q. te verwijderen. Ook is het niet toegestaan in objecten te klimmen om
beter zicht te hebben. Bij het niet opvolgen van deze maatregelen zal er worden
bekeurd.

Alcohol

City Racing Rotterdam is een evenement voor jong en oud. Om dit voor iedereen
gezellig, prettig en veilig te laten verlopen, is het nuttigen van alcohol
alleen toegestaan op de evenemententerreinen tussen 09.00 en 19.00 uur. Alcohol
drinken langs het parcours (buiten de afgesloten evenemententerreinen) of het
bij je hebben van aangebroken flessen of blikjes met alcoholhoudende drank, is
verboden. Ook tegen overtreding van deze maatregel zal de politie optreden.

Twitter
De politie maakt ook tijdens City Racing Rotterdam gebruik van Twitter.
Zo kan zij snel een grote groep bezoekers op de hoogte brengen van eventuele
knelpunten in de bereikbaarheid van de stad en advies geven op het gebied van
openbare orde. Tweets van de politie eenheid Rotterdam zijn te volgen via
@Politie_Rdam #VCR13.

  • b39bfaeb718f9812a3663a4dadde2a2b