Haarlem - Verkeerscontrole na eerste dag Haarlem Jazz

17 augustus 2013 13:34
Bron: Politie.nl

De Politie heeft verschillende verkeerscontroles gehouden tijdens en na afloop van Haarlem Jazz.

Zo werd een controle gehouden op de Zijlweg van 18.30 tot 23.00
uur 298 personen gecontroleerd. Bij één persoon werd direct het rijbewijs
ingevorderd omdat deze persoon zo ernstig onder invloed van alcohol verkeerde
terwijl hij een auto bestuurde. Tegen drie andere personen is een proces verbaal
opgemaakt. Op de turfmarkt werden tussen elf uur uur 's avonds en half drie de
volgende ochtend 121 personen gecontroleerd. Één persoon die een bromfiets
bestuurde raakte direct zijn rijbewijs kwijt omdat hij ernstig onder invloed van
alcohol verkeerde tijdens de blaastest. Nog eens vier andere bromfietsers kregen
een proces verbaal omdat zij meer dan maximaal toegestane hoeveelheid alcohol
tot zich hadden genomen.

Alcoholcontroles voor veiligheid op de weg

De politie controleert 24 uur per dag op het rijden onder
invloed. Team Verkeer van de politie houdt daarnaast regelmatig extra
alcoholcontroles. Ook de komende periode met de vele evenementen op komst wordt
door Team Verkeer extra gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol.

Brom- en snorfietsers worden ook gecontroleerd

Opvallend tijdens de recente alcoholcontroles van Team Verkeer
is dat veel drankrijders de snorfiets of bromfiets nemen. Ook deze groep
verkeersdeelnemers wordt echter gecontroleerd door de politie op het rijden
onder invloed. Wordt uw rijbewijs ingevorderd omdat u dronken op de bromfiets
reed: dan mag u dus ook geen auto of ander gemotoriseerd voertuig meer besturen.

Strengere regelgeving: opnieuw rijexamen doen

Als u binnen 5 jaar 2 keer door de rechter wordt veroordeeld
voor het rijden onder invloed van alcohol, raakt u uw rijbewijs kwijt en mag u
niet meer rijden. (Bij de tweede overtreding moet het promillage dan wel meer
dan 1,3 zijn). U moet dan helemaal opnieuw weer rijexamen doen.

  • 883f21e65ab2f27820e3f895f0619833